Ange eller redigera egenskaper för formulärfält

Om du har använt verktygsfältet (verktygsfält: Ett fält med knappar och alternativ som du kan använda för att genomföra kommandon. Du visar ett verktygsfält genom att trycka på ALT och sedan på SKIFT+F10.) Formulär för att infoga formulärfält (formulärfält: En plats i ett formulär där en viss sorts data lagras, till exempel ett namn eller en adress.) i ett formulär (formulär: Ett dokument som innehåller ifyllnadsfält eller formulärfält där du skriver information. Du kan till exempel skapa ett onlineregistreringsformulär i Microsoft Word som innehåller listrutor, som användarna kan välja alternativ i.), kan du använda det här tillvägagångssättet när du vill ändra kontrollernas funktion.

  1. Öppna mallen (mall: En fil eller filer som innehåller struktur och verktyg du använder för att forma element som format och sidlayout för färdiga filer. Med Word-mallar kan du till exempel forma enskilda dokument och med FrontPage-mallar kan du forma en hel webbplats.) som innehåller formuläret du vill ändra.
  2. Ta bort skyddet från formuläret genom att klicka på Skydda formulär bild av knapp i verktygsfältet (verktygsfält: Ett fält med knappar och alternativ som du kan använda för att genomföra kommandon. Du visar ett verktygsfält genom att trycka på ALT och sedan på SKIFT+F10.) Formulär.
  3. Dubbelklicka på det formulärfält som du vill ändra.
  4. Gör dina ändringar och klicka på OK.
  5. Skydda formuläret genom att klicka på Skydda formulär bild av knapp i verktygsfältet Formulär.
 
 
Gäller:
Word 2003