Ändra omslagsbild i en mall för gratulationskort

Så här ändrar du omslagsbild på en mall för gratulationskort:

  1. Öppna ett tomt dokument genom att klicka på Nytt tomt dokumentbild av knapp i verktygsfältet Standard.
  2. Peka på Bildobjekt på menyn Infoga och välj sedan antingen ClipArt om du vill välja en bild från Microsoft eller Från fil om du vill infoga en egen bild.
  3. Sök efter bilden du vill använda och infoga den i det tomma dokumentet genom att dubbelklicka på den.
  4. Markera bilden genom att klicka på den.
  5. Klicka två gånger på Rotera vänsterbild av knapp i verktygsfältet (verktygsfält: Ett fält med knappar och alternativ som du kan använda för att genomföra kommandon. Du visar ett verktygsfält genom att trycka på ALT och sedan på SKIFT+F10.)Bildobjekt så att bilden hamnar upp-och-ned.
  6. Högerklicka på bilden och välj sedan Kopiera på snabbmenyn.
  7. Växla tillbaka till kortmallen genom att välja mallens rubrik på menyn Fönster.
  8. Klicka på området strax utanför den ursprungliga bilden. En prickad kantlinje visar att textrutan med bilden är markerad.
  9. Välj Klistra in på menyn Redigera.
 
 
Gäller:
Word 2003