Ändra inställningar för rekommenderade uppdateringar och diagnostik

När du har installerat Microsoft Office uppmanas du att välja i vilken grad du vill utnyttja erbjudanden från Microsoft, till exempel viktiga produktuppdateringar och Office-diagnostik. Du kan när som helst ändra inställningarna.

 Viktigt    Ingen information som samlas in av eller som du lämnar ut till Microsoft används för att identifiera eller kontakta dig. Mer information finns i Viktiga punkter i säkerhetspolicyn för Microsoft Office 2010 eller Viktiga punkter i säkerhetspolicyn för Microsoft Office 2013 på Office.com.

Ändra inställningarna

Ändra inställningarna för Windows Update

 Anteckning    Om Microsoft Office-produkten installerades med Microsoft Office Klicka-och-kör använder du Produktuppdateringar för Klicka-och-kör i stället för Microsoft Update. I Office 2010 klickar du på Arkiv > Hjälp > Uppdateringsalternativ och sedan på önskat alternativ. I Office 2013 klickar du på Arkiv > Konto > Uppdateringsalternativ och sedan på det alternativ du vill använda.

Visa Om du använder Windows 8 (gäller både Office 2010 och 2013)

 1. I fältet Snabbknappar söker du i Appar efter Kontrollpanelen .
 2. Klicka på System och säkerhet och sedan på Windows Update.
 3. Klicka på Ändra inställningar.
 4. Välj önskad inställning och klicka sedan på OK.

Visa Om du använder Windows 7 (gäller både Office 2010 och 2013)

 1. Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen.
 2. Klicka på System och säkerhet och sedan på Windows Update.
 3. Klicka på Ändra inställningar.
 4. Välj önskade inställningar och klicka på OK.

Visa Om du använder Windows Vista (gäller endast Office 2010)

 1. Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen.
 2. Klicka på Sök efter uppdateringar under Säkerhet och klicka sedan på Ändra inställningar.
 3. Välj önskade inställningar och klicka på OK.

Visa Om du använder Windows XP (gäller endast Office 2010)

 1. Gå till webbplatsen Microsoft Update.
 2. Klicka på Ändra inställningar.
 3. Markera kryssrutan Inaktivera programvaran för Microsoft Update och använd endast Windows Update under Så här slutar du använda Microsoft Update.
 4. Klicka på Tillämpa ändringar och klicka sedan på Ja.

Överst på sidan Överst på sidan

Ändra inställningar för sekretessalternativ

 1. Klicka på Arkiv > Alternativ > Säkerhetscenter > Inställningar för Säkerhetscenter > Sekretessalternativ.
 2. Avmarkera eller markera kryssrutan för det alternativ du vill ändra.
 3. Klicka på OK.

Överst på sidan Överst på sidan

Mer information om de olika alternativenAnvända rekommenderade inställningar

 Anteckning    Om Microsoft Office-produkten installerades med Microsoft Office Klicka-och-kör använder du Produktuppdateringar för Klicka-och-kör i stället för Microsoft Update. I Office 2010 klickar du på Arkiv > Hjälp > Uppdateringsalternativ och sedan på önskat alternativ. I Office 2013 klickar du på Arkiv > Konto > Uppdateringsalternativ och sedan på det alternativ du vill använda.

 • Windows Vista, Windows 7 och Windows 8      Om du använder den här inställningen aktiveras tjänsten Microsoft Update och Automatiska uppdateringar. Viktiga och rekommenderade uppdateringar installeras sedan automatiskt för Office och annan programvara från Microsoft. Viktiga uppdateringar ger viktiga fördelar, till exempel bättre skydd mot säkerhets- och integritetshot. De förbättrar också datorns och programvarans stabilitet. Om programvaran ansluter till en onlinetjänst kan viktiga uppdateringar installeras, om det behövs, för att upprätthålla åtkomsten till onlinetjänsten. Rekommenderade uppdateringar åtgärdar icke-kritiska problem och förbättrar datormiljön. Du kan också erbjudas ny, valfri Office- och Microsoft-programvara. Ny programvara installeras inte automatiskt.
 • Windows XP      Om du använder den här inställningen aktiveras tjänsten Microsoft Update och Automatiska uppdateringar. Uppdateringar med hög prioritet installeras automatiskt för Office och annan Microsoft-programvara. Uppdateringar med hög prioritet ger viktiga fördelar, till exempel bättre skydd mot säkerhets- och integritetshot. De förbättrar också datorns och programvarans stabilitet. Om det finns programvara som ansluts till en onlinetjänst kan uppdateringar med hög prioritet installeras om det behövs för att upprätthålla åtkomsten till onlinetjänsten. Du kommer också att erhålla information om ny programvara med den här inställningen.

Du får också tillgång till följande tjänster:

 • Onlinehjälp när du är ansluten till Internet

Du kan söka efter hjälpinnehåll på webbplatsen Office.com och välja om uppdaterade hjälpavsnitt ska hämtas till datorn.

 • Sökrelevans för onlinehjälp

Den här tjänsten identifierar Office-programmen som är installerade på datorn och ger bättre sökresultat när du är ansluten till webbplatsen Office.com.

 • Tillförlitlighetsuppdateringar

Datorn hämtar automatiskt uppdateringar som hjälper till att spåra och lösa problem med oväntade programavbrott och systemfel.

 • Customer Experience Improvement Program (CEIP)

Låter dig delta i Customer Experience Improvement Program som hjälper till att förbättra Microsoft Office.

Överst på sidan Överst på sidan

Installera endast uppdateringar

 Anteckning    Om Microsoft Office-produkten installerades med Microsoft Office Klicka-och-kör använder du Produktuppdateringar för Klicka-och-kör i stället för Microsoft Update. I Office 2010 klickar du på Arkiv > Hjälp > Uppdateringsalternativ och sedan på önskat alternativ. I Office 2013 klickar du på Arkiv > Konto > Uppdateringsalternativ och sedan på det alternativ du vill använda.

 • Windows Vista, Windows 7 och Windows 8      Om du använder den här inställningen aktiveras tjänsten Microsoft Update och Automatiska uppdateringar. Viktiga och rekommenderade uppdateringar installeras sedan automatiskt för Office och annan programvara från Microsoft. Viktiga uppdateringar ger viktiga fördelar, till exempel bättre skydd mot säkerhets- och integritetshot. De förbättrar också datorns och programvarans stabilitet. Om programvaran ansluter till en onlinetjänst kan viktiga uppdateringar installeras, om det behövs, för att upprätthålla åtkomsten till onlinetjänsten. Rekommenderade uppdateringar åtgärdar icke-kritiska problem och förbättrar datormiljön. Du kan också erbjudas ny, valfri Office- och Microsoft-programvara. Ny programvara installeras inte automatiskt.
 • Windows XP      Om du använder den här inställningen aktiveras tjänsten Microsoft Update och Automatiska uppdateringar. Uppdateringar med hög prioritet installeras automatiskt för Office och annan Microsoft-programvara. Uppdateringar med hög prioritet ger viktiga fördelar, till exempel bättre skydd mot säkerhets- och integritetshot. De förbättrar också datorns och programvarans stabilitet. Om det finns programvara som ansluts till en onlinetjänst kan uppdateringar med hög prioritet installeras om det behövs för att upprätthålla åtkomsten till onlinetjänsten. Du kommer också att erhålla information om ny programvara med den här inställningen.

Överst på sidan Överst på sidan

Gör inga ändringar

Om du väljer den här inställningen hämtas inga uppdateringar automatiskt till datorn, Office-diagnostik kan inte identifiera och lösa problem med de Office-program som är installerade på datorn och ingen information samlas in av Microsoft för att förbättra Office.

Överst på sidan Överst på sidan

Överst på sidan Överst på sidan

 
 
Gäller:
Access 2013, Excel 2013, InfoPath 2013, Office Shared 2013, OneNote 2013, Outlook 2013, PowerPoint 2013, Project Professional 2013, Project Standard 2013, Publisher 2013, Visio 2013, Visio Professional 2013, Word 2013, Access 2010, Excel 2010, InfoPath 2010, OneNote 2010, Outlook 2010, PowerPoint 2010, Project 2010, Publisher 2010, Visio 2010, Word 2010