Ändra i formatmallar

  1. Om åtgärdsfönstret (åtgärdsfönster: Ett fönster i ett Office-program som tillhandahåller vanliga kommandon. Dess placering och storlek gör att du kan använda dessa kommandon samtidigt som du arbetar med filerna.) Formatmallar och formatering inte är öppet klickar du på Formatmallar och formateringbild av knapp i verktygsfältet (verktygsfält: Ett fält med knappar och alternativ som du kan använda för att genomföra kommandon. Du visar ett verktygsfält genom att trycka på ALT och sedan på SKIFT+F10.) Formatering.
  2. Högerklicka på den formatmall som du vill ändra och klicka sedan på Ändra.
  3. Markera önskade alternativ.
  4. Om du vill se flera alternativ klickar du på Format och sedan på attributet som du vill ändra, till exempel Teckensnitt eller Numrering.

Klicka på OK efter varje attribut som du har ändrat och upprepa sedan proceduren för varje ytterligare attribut som du vill ändra.

VisaTips!

Om du vill använda den ändrade formatmallen i nya dokument som bygger på samma dokumentmall (mall: En fil eller filer som innehåller struktur och verktyg du använder för att forma element som format och sidlayout för färdiga filer. Med Word-mallar kan du till exempel forma enskilda dokument och med FrontPage-mallar kan du forma en hel webbplats.), markerar du kryssrutan Lägg till dokumentmallen. Då läggs den ändrade formatmallen till i den dokumentmall som är kopplad till det aktiva dokumentet.

 
 
Gäller:
Word 2003