Ändra färg på text

  1. Markera den text du vill ändra.
  2. Gör något av följande:
 
 
Gäller:
Word 2003