Ändra avstånd i text

Du kan ändra avståndet mellan tecknen i en markerad text eller för vissa tecken. Du kan också komprimera eller sträcka ut ett helt textstycke.

Mer information om hur du kan ändra avståndet mellan rader eller stycken i ett dokument hittar du i Justera avståndet mellan rader eller stycken.

Vad vill du göra?


Ändra teckenavstånd

Om du väljer Expanderat eller Kondenserat ändras avståndet mellan alla markerade bokstäver med samma värde. Kerning ändrar avståndet mellan vissa bokstavspar.

Expandera eller kondensera avståndet jämnt mellan alla markerade tecken

  1. Markera texten som ska ändras.
  2. Klicka på dialogruteikonen Tecken på fliken Start och klicka sedan på fliken Teckenavstånd.

Dialogruteikonen Teckensnitt

  1. Klicka på Expanderat eller Kondenserat i rutan Avstånd och ange sedan önskat avstånd i rutan med.

Kerna de tecken som överstiger en viss teckenstorlek

  1. Markera texten som ska ändras.
  2. Klicka på dialogruteikonen Tecken på fliken Start och klicka sedan på fliken Teckenavstånd.

Dialogruteikonen Teckensnitt

  1. Markera kryssrutan Kerning för teckensnitt och ange sedan önskad teckenstorlek i rutan Punkter eller större.

Överst på sidan Överst på sidan

Sträcka ut eller skala texten vågrätt

När du skalar texten ändrar du tecknens form procentuellt. Du kan skala texten genom att sträcka ut eller komprimera den.

  1. Markera den text som ska sträckas ut eller komprimeras.
  2. Klicka på dialogruteikonen Tecken på fliken Start och klicka sedan på fliken Teckenavstånd.

Dialogruteikonen Teckensnitt

  1. Ange ett procentvärde i rutan Skala.

Om procentvärdet är högre än 100 sträcks texten ut. Om procentvärdet är lägre än 100 komprimeras texten.

Överst på sidan Överst på sidan

 
 
Gäller:
Word 2007