Aktivera och inaktivera Spåra ändringar

Du kan anpassa statusfältet och lägga till en indikator som visar om Spåra ändringar är aktiv eller inaktiv. När funktionen Spåra ändringar är aktiv visas alla ändringar som du för in i dokumentet. Om du inaktiverar funktionen Spåra ändringar kan du ändra i dokumentet utan att ändringarna registreras.

Artikelinnehåll


Aktivera Spåra ändringar

  • Klicka på bilden Spåra ändringar i gruppen Spårning på fliken Granska.

Menyfliksområdet i O14

Om du vill lägga till en indikator för spårade ändringar i statusfältet högerklickar du på statusfältet och klickar på Spåra ändringar. Klicka på Spåra ändringar-indikatorn på statusfältet för att aktivera eller inaktivera Spåra ändringar.

 Anteckning   Om kommandot Spåra ändringar inte är tillgängligt kanske dokumentskyddsfunktionen måste inaktiveras. Klicka på Begränsa redigering i gruppen Skydda på fliken Granska och klicka sedan på Stoppa skydd längst ned i åtgärdsfönstret Skydda dokument. (Ett lösenord kanske måste anges.)

Överst på sidan Överst på sidan

Inaktivera Spåra ändringar

Om du inaktiverar Spåra ändringar kan du granska dokumentet utan att ändringarna registreras. Ändringar som redan har spårats tas inte bort om du inaktiverar Spåra ändringar.

 Viktigt   Du tar bort spårade ändringar genom att använda kommandona Acceptera och Ignorera i gruppen Ändringar på fliken Granska.

  • Klicka på bilden Spåra ändringar i gruppen Spårning på fliken Granska.

Menyfliksområdet i O14

Om du vill lägga till en indikator för spårade ändringar i statusfältet högerklickar du på statusfältet och klickar på Spåra ändringar. Klicka på Spåra ändringar-indikatorn på statusfältet för att visa eller dölja de spårade ändringarna.

Överst på sidan Överst på sidan

 
 
Gäller:
Word 2010