Konfigurera Office 365- eller Exchange-baserad e-post i Windows 8 Mail

Du kan ange e-postadress och lösenord i Windows 8 Mail-appen för att komma åt ditt Office 365- eller Exchange-baserade e-postkonto. Windows 8 Mail-appen är inbyggd i Windows 8 och Windows RT.

 Viktigt    Du måste ha ett Microsoft-konto för att kunna använda Windows 8 Mail-appen. Ditt Microsoft-konto är kombinationen av en e-postadress och ett lösenord som du använder när du ska logga in på tjänster som Hotmail, OneDrive , Windows Phone, Xbox LIVE och Outlook.com.

 • Om du är inloggad i Windows med hjälp av ett Microsoft-konto kan du lägga till e-postkonton i Windows 8 Mail-appen första gången du öppnar den.
 • Om du inte är inloggad i Windows med ett Microsoft-konto blir du ombedd av Windows Mail att lägga till din Microsoft-kontoinformation i Windows 8 Mail första gången du startar programmet.

 Anteckning    Om du har ett Office 365-e-postkonto, läs Använda Office 365 på din Windows RT-enhet för information om hur du kan använda Office 365 på en telefon eller surfplatta.

Mer information om Microsoft-konton, Windows 8 Mail i allmänhet, hur du ansluter till ett e-postkonto som inte är ett Office 365-baserat e-postkonto eller annat Exchange-baserat e-postkonto finns i Behöver jag veta något mer?.

I den här artikeln


Lägga till ditt e-postkonto i Windows 8 Mail-appen

Följ de här stegen om du vill konfigurera ditt Office 365- eller Exchange-baserade e-postkonto. Du kan följa de här stegen oavsett om du redan är inloggad eller ej i Windows eller Windows 8 Mail med ett Microsoft-konto.

 1. Från Start klickar du på Brev-rutan.

Windows 8-startsida som visar brevrutan

 1. Om sidan Lägg till ditt Microsoft-konto visas i Mail när du startar det måste du logga in på Windows 8 Mail med ett Microsoft-konto. Ange e-postadress och lösenord för ditt Microsoft-konto och klicka sedan på Spara. Om du inte har något Microsoft-konto väljer du Registrera dig för ett Microsoft-konto.

 Anteckning    Om du inte ser sidan Lägga till ditt Microsoft-konto när du startar Mail är du redan inloggad i Windows eller Windows 8 Mail med ett Microsoft-konto. Gå vidare till nästa steg.

Windows 8 Mail, sidan Lägg till ditt Microsoft-konto

 1. Om listan Lägg till e-postkonton visas i Mail när du startar det väljer du Outlook för att konfigurera ditt första konto i Mail. Sedan kan du gå vidare till steg 5.

Windows 8 Mail, sidan Lägg till e-postkonton

 1. Om e-post från ett konto som du tidigare konfigurerat visas i Mail när du startar det gör du följande:
  1. Om du använder en pekskärmsenhet sveper du in från den högra kanten av startskärmen och väljer Inställningar. Om du använder en mus pekar du på det nedre högra hörnet på skärmen och klickar på Inställningar.

Windows 8 Mail-inställningar

 1. I menyn Inställningar väljer du Konton > Lägg till ett konto > Outlook.

På menysidorna i Windows 8 Mail: Inställningar > Konton > Lägg till ett konto

 1. På sidan Lägg till ditt Outlook-konto skriver du in e-postadressen och lösenordet för det e-postkonto som du vill lägga till och väljer sedan Anslut. En onlinesökning utförs i Mail efter inställningarna för e-postservern.

Windows 8 Mail, sidan Lägg till ditt Outlook-konto

 1. Om meddelandet "E-postkontot har konfigurerats" visas klickar du på Slutför. Om du ser meddelandet Gör datorn säkrare läser du meddelandet och väljer sedan Tillämpa dessa principer.

 Anteckning    Om det inte går att konfigurera kontot i Mail kan du läsa Behöver jag veta något mer?.

Överst på sidan Överst på sidan

Visa eller ändra inställningarna i Windows 8 Mail-appen

Ditt konto konfigureras med standardinställningarna i Windows 8 Mail. Inställningarna kan variera beroende på vilken typ av konto du använder. Du kan ändra inställningarna för de flesta kontotyper.

För att komma åt dina inställningar om du använder en pekskärmsenhet sveper du in från höger på skärmen och väljer Inställningar > Konton och väljer ditt konto. Om du använder en mus pekar du på det nedre högra hörnet på skärmen och klickar på Inställningar > Konton och väljer ditt konto.

Följande inställningar finns tillgängliga för de flesta kontotyper:

Alternativ Beskrivning Inställningar
Kontonamn    Namnet på kontot som visas i Windows 8 Mail. Ej tillämpligt
Hämta nya e-postmeddelanden Hur ofta e-post hämtas från e-postservern till Windows 8 Mail.

När nya objekt anländer

Var 15:e minut

Var 30:e minut

En gång i timmen

Manuellt

Hämta e-postmeddelanden från Tidsperiod för e-postmeddelanden som du vill hämta från servern.

De senaste 3 dagarna

De senaste 7 dagarna

De senaste 2 veckorna

Den senaste månaden

När som helst

Innehåll som ska synkroniseras    Ange vilket innehåll du vill synkronisera med din dator.

E-post

Kontakter

Kalender

Hämta externa bilder automatiskt Om du vill att Windows 8 Mail ska hämta bilder automatiskt. Om du anger inställningen Av kan du bestämma om du vill hämta externa bilder i varje meddelande för sig. eller Av
Använda en e-postsignatur    Skapa en e-postsignatur som visas längst ned i varje meddelande som skickas från ditt konto. Ja eller Nej
E-postadress E-postadressen för ditt konto. Ej tillämpligt
Lösenord Lösenordet som du angav när kontot konfigurerades. Ej tillämpligt
Domän Domänen för kontot. Om du inte angav någon domän när du konfigurerade kontot är den här inställningen är tom. Ej tillämpligt
Användarnamn för e-post Det namn som du vill ska visas i rutan Från i meddelanden som skickas från kontot. Ej tillämpligt
Server Namn på e-postservern. Ej tillämpligt
Server kräver SSL Om e-postservern du använder kräver anslutning med SSL (Secure Sockets Layer). Markerad eller avmarkerad
Visa e-postaviseringar för det här kontot Om du vill att Windows 8 ska visa aviseringar när du tar emot nya meddelanden till kontot. eller Av

Överst på sidan Överst på sidan

Behöver jag veta något mer?

Microsoft-konton

Du måste logga in med ett Microsoft-konto för att kunna använda Windows 8 Mail-appen. Ett sätt att göra det är att vara inloggad i Windows 8 med ett Microsoft-konto. Om du inte är inloggad i Windows med ett Microsoft-konto kan du även logga in i Windows 8 Mail-appen med hjälp av ett Microsoft-konto första gången du öppnar den. Mer information om Microsoft-konton finns i Hjälpartiklarna Vad är ett Microsoft-konto? och Skapa ett användarkonto.

Information om funktioner i Windows 8 Mail

 • Konton av typen Outlook i Windows 8 Mail använder Exchange ActiveSync för att ansluta till din e-postserver. En Exchange ActiveSync-anslutning har stöd för synkronisering av e-post, kontakter, kalender och annan information. Alla Windows Communication-appar i Windows 8 (e-post, kontakter, kalender och meddelanden) kan använda informationen som synkroniseras när du konfigurerar en Exchange ActiveSync-anslutning till ditt konto. Om du lägger till ett konto i E-post visas kontakt- och kalenderinformationen i de andra Windows Communications-apparna.
 • Läs om hur du synkroniserar Google-tjänster med Windows 8 eller Windows RT, se Synkronisering av Google-tjänster med Windows 8 eller Windows RT.
 • Läs om hur du hanterar Windows 8 Mail App-aviseringar i Hur du hanterar meddelanden för E-post, Kalender, Personer och Meddelanden.
 • Windows 8 Mail stöder för närvarande anslutningar till Office 365 och Exchange-baserade e-postprogram med Exchange ActiveSync-anslutning (i Windows 8 Mail, benämnt typen Outlook-konto), och IMAP-anslutning (benämnt Annat konto). POP-anslutningar stöds för tillfället inte. Mer information finns i Använda e-postkonton via POP i Windows 8 och Windows RT.
 • Windows 8 Mail stöder inte meddelandeformatet S/MIME. Om du får ett meddelande i S/MIME-format visas ett e-postobjekt med följande meddelande i Windows 8 Mail: "Det krypterade meddelandet kan inte visas". Om du vill visa e-postobjekt i S/MIME-format kan du öppna meddelandet med Outlook Web App, Microsoft Outlook, eller något annat e-postprogram med stöd för S/MIME.

Registrera konton

Om ditt e-postkonto kräver registrering måste du registrera det innan du kan konfigurera det i Windows 8 Mail. Om du använder Microsoft Office 365 registrerar du kontot när du loggar in på Office 365 första gången. Om du inte använder Office 365 registrerar du kontot när du loggar in på ditt Microsoft-konto eller Outlook Web App.

Du får följande meddelande i Windows 8 Mail om du inte har registrerat ditt konto: "Det gick inte att hitta inställningarna för <e-postadress>. Om du lägger till mer information så kan vi försöka ansluta igen.”

Mer information om hur du loggar in på kontot eller Office 365-portalen finns i Logga in på Outlook Web App. Om du får problem med inloggningen kan du vänta några minuter och sedan försöka igen. Skulle det ändå inte gå att logga in på Outlook Web App kontaktar du personen som hanterar ditt e-postkonto.

När du har loggat in på ditt konto med Outlook Web App loggar du ut igen. Försök sedan ansluta med Windows 8 Mail.

Felsökning i Windows 8 Mail, kontoinställningar

Om Mail inte startas eller du inte kan ansluta till ditt konto, kan du göra något av följande:

 • Kontrollera att du använder den senaste versionen av Windows 8 Mail. Du kan söka efter uppdateringar för Windows 8 Mail-appen från Startsidan genom att gå till Store > Inställningar > App-uppdateringar > Sök efter uppdateringar.
 • Försök igen efter några minuter.
 • Läs Microsofts felsökningsartiklar. Du kan granska Windows 8-supportartiklar efter kategori på webbplatsen Windows Support.
 • Granska en lista över de vanligaste lösningarna för Windows 8 e-post- och samarbetsappar på sidan E-post och kommunikation på Windows webbplats.
 • Visa svar på e-postfrågor om Windows 8 och publicera dina egna frågor på Microsoft Community på Community för e-post och kommunikation i Windows 8.
 • Känner du till namnet på personen som hanterar din postlåda (hon eller han kallas ibland för e-postadministratör) kontaktar du den personen och berättar om felet som visas när du försöker ansluta med Windows 8 Mail.

Andra sätt att ansluta till din e-post

Om du inte kan ansluta till ditt Office 365- eller Exchange-baserade e-postkonto med hjälp av Windows 8 Mail och de steg som beskrivs i det här avsnittet kan du göra följande:

 • Försök att ansluta till ditt konto med Outlook Web App. Information om hur du ansluter via en webbläsare finns i Logga in på Outlook Web App.
 • Försök att ansluta till ditt konto med Microsoft Outlook. Om din enhet kör Windows RT 8.1 kan du använda Outlook 2013 RT, som är en pekskärmsoptimerad version av Outlook 2013, för att ansluta till ditt konto. Detaljerade instruktioner finns i Konfigurera e-post i Outlook 2010 och Outlook 2013.
 • Försök att ansluta till ditt konto med Windows 8 med hjälp av IMAP4. För att konfigurera en IMAP-anslutning väljer du alternativet Annat konto i stället för alternativet Outlook under konfiguration av e-postkonto i Windows 8 Mail. När du konfigurerar en IMAP-anslutning med Office 365 eller ett annat Exchange-baserat konto måste du ange serverinställningarna för IMAP och SMTP manuellt. Om du ansluter till din Office 365-e-post är IMAP-servernamnet outlook.office365.com och SMTP-servernamnet är smtp.office365.com. Om du inte ansluter till Office 365-e-post, se Inställningar för POP- och IMAP-åtkomst.
 • Försök att ansluta till ditt konto med hjälp av ett annat program som har stöd för POP eller IMAP.

 Anteckning    När du ansluter till kontot via IMAP kan du skicka och ta emot e-post till kontot. Med POP och IMAP kan du inte synkronisera dina kontakter och kalenderinformation. Mer information om POP och IMAP finns i Använda e-postprogram med IMAP eller POP.

Överst på sidan Överst på sidan

 
 
Gäller:
Outlook Web App, Outlook Web App for Office 365 för experter och småföretag, Outlook Web App for Office 365 för företag