Med Excel Interactive View kan du utforska tabellinformation.

Klicka på Excel Interactive View-knappen om den visas nära en tabell på en hemsida.

Excel Interactive View-knapp

Du kommer att kunna utforska tabellinformationen med Excels kraftfulla sorteringsfunktioner.

Med Excel Interactive View kan du interagera med tabellinformation

Välj ett filter för att fokusera på den information du är intresserad av. Om du vill sortera informationen från störst till minst (eller i alfabetisk ordning om kolumnen består av text) klickar du på en kolumnrubrik och klickar ytterligare en gång om du vill byta till den omvända ordningen.

Ange ett filter i Excel Interactive View

Gör det på ditt sätt

Om du verkligen vill förstå dig på informationen klickar du på Gör mer på den vänstra sidan och sedan på Öppna i Excel Online.

Gör mer > Öppna med Excel Web App

Informationen öppnas som en redigerbar Excel-arbetsbok. Du kan till exempel se hur mycket alla dina planerade inköp kommer att kosta med hjälp av knappen Autosumma längst ned i en prislista.

Priskolumn som skapats i Excel Web App

 Tips    Du kan ta bort vilka rader eller kolumner du vill eller tillämpa valutaformat på en prislista. Dina förändringar påverkar inte den tabell som arbetsboken är baserad på.

Ta en ögonblicksbild på din anpassade tabell genom att skriva ut den: Klicka på Arkiv > Skriv ut.

 Anteckning    När du stänger Excel Online förloras dina anpassningar. Om inte personen som skapade webbsidan har inkluderat ett nedladdningskommando i den interaktiva vyn kan du endast spara dina anpassningar genom att skriva ut dem. Om du inte har en tillgänglig skrivare kan du skriva ut din tabell till din OneNote-anteckningsbok, XPS-dokumentskrivare eller till en fil.

För skapare av webbsidor

Lägg till Excel Interactive View i dina sidor om du publicerar tabeller på Internet.

 
 
Gäller:
Office 2013