Introduktion till Excel Online

Med Microsoft Excel Online utökas din Microsoft Excel-upplevelse till webbläsaren, där du kan arbeta med en arbetsbok direkt på webbplatsen där arbetsboken lagras.

Mer information om Office Online-program finns i Komma igång med Office Online-program.

Integrera friktionsfritt med Excel

Du skapar en arbetsbok i Microsoft Excel och vill lägga upp den på en webbplats så att andra kan visa och arbeta med realtidsinformationen, kanske skriva in vissa uppgifter. Tänk om du vill samarbeta med någon som har en annan version av Excel än du. Vore det inte bra om ni kunde arbeta ihop, direkt på webbsidan? Med Excel Online är det möjligt.

I Microsoft Excel 2010 kan du börja använda Excel Online genom att spara din arbetsbok på OneDrive eller i SharePoint-biblioteket. Klicka på Spara och skicka på fliken Arkiv och klicka sedan på Spara till webben eller på Spara till SharePoint.

Fliken Spara och skicka

Nu är din arbetsbok tillgänglig att visa och redigera i webbläsaren, eller den kan öppnas igen i Excel.

 Anteckning    Arbetsböcker måste inte skapas i Excel 2010 för att det ska gå att öppna dem i Excel Online. Bäst kompatibilitet får du om du använder Office Excel 2003 eller senare, eller om du använder Excel för Mac 2008 version 12.2.9 eller Excel för Mac 2011. Om du använder Excel 2003 installerar du senaste Service Pack och sparar arbetsböcker på datorn som .xlsx-filer. Överför sedan arbetsboken till en SharePoint-webbplats där Office Online har konfigurerats eller överför arbetsboken till OneDrive.OneDrive

Visa en arbetsbok i webbläsaren

När du öppnar en arbetsbok i OneDrive eller i SharePoint öppnas arbetsboken i Excel Online i webbläsaren, där du kan navigera i arbetsboken, sortera, filtrera, visa och dölja pivottabeller och till och med beräkna om arbetsboken.

Kalkylblad i webbläsaren

Du kan även använda kommandot Sök för att söka efter ord eller fraser. Liksom med en vanlig webbsida kan du markera innehåll i ett kalkylblad och kopiera om du behöver klistra in data i något annat program.

Redigera i webbläsaren

Om du vill göra ändringar i arbetsboken klickar du på Redigera i webbläsare och kan då ändra data, ange eller ändra formler och använda enkel formatering.

Redigera i webbläsaren

I redigeringsvyn kan du skriva och formatera text som vanligt och du kan använda kommandona klipp ut, kopiera, klistra in och ångra/gör om. Ange en formel genom att gå till den cell där du vill använda formeln, skriv ett likhetstecken (=) och skriv sedan den formel eller funktion du vill använda.

Du kan även lägga till tabeller och hyperlänkar. Gå till fliken Infoga om du vill lägga till dem. Om du vill lägga till ett diagram väljer du det område med celler som ska ritas in i diagrammet. Gå sedan till fliken Infoga och välj den diagramtyp du vill ha.

 Anteckning    I OneDrive , i Excel Online kan du infoga funktioner via ett dialogrutegränssnitt, utföra autosumma samt lägga till, ta bort, skriva ut och byta namn på kalkylblad. De här funktionerna är inte tillgängliga när du använder Excel Online på en SharePoint -webbplats.

I Excel Online sparas arbetsboken automatiskt medan du arbetar. Du behöver alltså inte spara dina ändringar. Om du gör några ändringar som du inte vill behålla kan du använda kommandot Ångra eller trycka på CTRL+Z (Windows) eller ⌘+Z (Mac).

Arbeta med andra

Om du gör din arbetsbok tillgänglig för andra så att de kan öppna och redigera den kan dina vänner eller kollegor arbeta med arbetsboken samtidigt som du. Det fungerar bra för de arbetsböcker som används för att samla in information från flera personer, till exempel en lista med information eller ett grupprojekt. Du behöver inte längre skicka runt en arbetsbok per e-post eller vänta på att någon annan ska checka in arbetsboken på servern igen.

Medan du redigerar arbetsboken visar Excel Online om andra också arbetar med arbetsboken samtidigt.

  1. Spara arbetsboken på en webbplats där dina kollegor har åtkomst till den, till exempel teamets SharePoint-bibliotek eller en OneDrive-mapp som dina kollegor har åtkomst till.
  2. Bjud in andra att arbeta med arbetsboken.
  • I SharePoint kopierar du arbetsbokens webbadress som visas i webbläsaren och klistrar sedan in webbadressen i ett meddelande.
  • I OneDrive klickar du på fliken Arkiv i Excel Online och sedan på Dela. Lägg till de personer som du vill dela arbetsboken med, klicka på Spara och skriv sedan ett meddelande.
  1. Redigera arbetsboken i Excel Online. Du kan se i statusfältet vilka andra som arbetar samtidigt med dig.
    Redigering av flera användare

Redigera friktionsfritt i Excel

Redigering i Excel Online lämpar sig bäst för snabba ändringar eller samarbete med andra. Om du vill ha tillgång till alla Excel-funktioner kan du klicka på fliken Arkiv och sedan på Öppna i Excel.

Excel Online öppnar arbetsboken direkt i Excel på datorn, där du har större redigeringsmöjligheter. Du kan till exempel ändra inställningarna i ett diagram eller en pivottabell. När du klickar på Spara i Excel sparas arbetsboken på webbservern igen.

 Anteckning    Det går att öppna arbetsböcker direkt från webbläsaren i Excel-programmet i webbläsarna Firefox, Internet Explorer (Windows) och Safari (Mac). I Windows måste du även använda Excel 2003 eller senare om du vill kunna använda den här funktionen (om du använder Firefox måste du även använda Excel 2010). På Mac kräver funktionen Microsoft Excel för Mac 2008 version 12.2.9 eller Excel för Mac 2011.

 
 
Gäller:
Excel Web App