Använda Office Web Apps på SkyDrive

Om du lagrar dina Office-dokument på OneDrive kan du visa dem med Office Online och redigera dem i webbläsaren. Det är perfekt för att göra snabba uppdateringar (du behöver inte starta ett Office-program), på vilken dator som helst bara den är ansluten till internet.

Kom igång genom att gå till OneDrive.com, logga in och klicka på Överför. Välj dokument som du vill kunna dela lätt eller komma åt på vilken dator som helst.

Lägga till filer

När dokumentet visas på OneDrive klickar du på det. Det öppnas i Office Online.

Om du vill logga in på OneDrive måste du ha ett Microsoft-konto. Om du inte redan har ett konto klickar du på länken Registrera dig nu på inloggningssidan för OneDrive och fyller i formuläret. Dina inloggningsuppgifter kommer att vara e-postadressen och lösenordet som du anger i formuläret.

Den här artikeln innehåller följande avsnitt


Spara dokument på SkyDrive från Office-program

Om du har en ny version av Office kan du spara dokument direkt på OneDrive från dina Office-program. Det gör att du slipper omvägen att först spara filen för att sedan ladda upp den.

I den senaste Office-versionen

Gå till Arkiv > Spara som och välj sedan OneDrive för att spara dokument direkt från program som Word, Excel och PowerPoint.

Spara en fil på SkyDrive

Detaljerad information finns i Spara dokument online.

I Office 2010

I Word, Excel eller PowerPoint

 1. Öppna ett befintligt dokument eller skapa ett nytt i Word, Excel eller PowerPoint.
 2. Klicka på Arkiv, klicka på Spara och skicka och klicka sedan på Spara till webben.

Klicka på Logga in. Skriv in din e-postadress och ditt lösenord och klicka sedan på OK. Om du använder Hotmail, Messenger eller Xbox Live har du redan ett Microsoft-konto. Om du inte har ett klickar du på Registrera dig och skapar ett nytt Microsoft-konto.

Välj en mapp på din OneDrive och klicka sedan på Spara som. Ange ett namn på filen och klicka sedan på Spara. Dokumentet sparas nu på OneDrive. Klicka på Arkiv och Stäng.

 1. Gå till OneDrive.com i webbläsaren.
 2. Välj den mapp där du sparade dokumentet och klicka sedan på filnamnet. Dokumentet öppnas i rätt Office Web App.

I OneNote

 1. Öppna en befintlig anteckningsbok eller skapa en ny.
 2. Klicka på fliken Arkiv och klicka sedan på Dela.
 3. Klicka på den anteckningsbok som du vill ändra.
 4. Klicka på Webb.

 Anteckning    Om anteckningsboken inte är i OneNote 2010 -filformatet uppmanar OneNote dig att uppgradera den.Klicka på Uppgradera och klicka sedan på Konvertera till 2010 i dialogrutan Egenskaper för anteckningsbok. Klicka på OKi uppmaningen som varnar dig att användare av en tidigare version av OneNote inte kommer att kunna dela anteckningsboken. Användare med en tidigare version av OneNote kan dela anteckningsboken med hjälp av OneNote Web App.

 1. Klicka på Logga in, ange din e-postadress och ditt lösenord och klicka sedan på OK.
 2. Om du använder Hotmail, Messenger eller Xbox Live har du redan ett Microsoft-konto. Om du inte har ett klickar du på Anmäl dig till Microsoft OneDrive och skapar ett nytt Microsoft-konto.
 3. Välj en mapp på din OneDrive och klicka sedan på Dela anteckningsbok.
 4. Gå till OneDrive.com i webbläsaren.
 5. Välj den mapp där du sparade din anteckningsbok och klicka sedan på den. Anteckningsboken öppnas i OneNote Web App.

Överst på sidan Överst på sidan

Skapa nya dokument i webbläsaren

 1. Logga in på OneDrive.com (Om du inte har ett Microsoft-konto klickar du på Registrera dig för att skaffa ett).
 1. Längst upp i webbläsarfönstret klickar du på Skapa och väljer sedan den typ av dokument som du vill skapa: Word-dokument, Excel-arbetsbok, PowerPoint-presentation eller OneNote-anteckningsbok.
 2. Skriv ett namn för dokumentet och klicka sedan på Skapa.
  Dokumentet öppnas för redigering i lämplig webbapp.

Mer information om hur du använder Office Web Apps finns i Dela ett kalkylblad, ett dokument, en presentation eller en anteckningsbok på OneDrive.

Överst på sidan Överst på sidan

Arbeta med Word-dokument

Visa föreningens nyhetsbrev i webbläsaren

Det är lika enkelt att distribuera organisationens nyhetsbrev som att spara den på din OneDrive och skicka en länk.

 1. Gå till den plats där dokumentet lagras på OneDrive genom att följa en länk eller genom att logga in på OneDrive.com.
 1. Klicka på dokumentet.
  Dokumentet öppnas i läsvyn i Word Web App.
 2. Klicka på Dela för att bjuda in personer eller hämta en länk som du kan publicera eller skicka till dina vänner.

Göra en ändring i sista minuten

Du är redaktör för nyhetsbrevet. Nyhetsbrevet är klart och du har sparat det på OneDrive, redo för att delas. En sista titt och du upptäcker att du har stavat fel till en av styrelsemedlemmarnas namn. Det går snabbt och smidigt att uppdatera i webbläsaren.

 1. Öppna dokumentet i Word Web App i läsvyn, klicka på Redigera dokument och sedan på Redigera i Word Web App.
  Word Web App växlar till redigeringsvyn och visningen av dokumentet kan komma att ändras. Innehållet ändras dock inte.
 2. Om du vill göra fler ändringar än vad som är möjligt i webbläsaren klickar du på Öppna i Word.
  När du sparar dokumentet i Word sparas det på OneDrive igen.

 Anteckning    På OneDrive kan flera författare redigera ett dokument samtidigt i Word Web App. Mer information finns i Arbeta tillsammans med ett dokument i Word Web App .

Skriva ut från webbläsaren

Det dokument som du skriver ut från webbläsaren ser likadant ut som det skulle ha sett ut om du skrivit ut det från Word.

Öppna dokumentet i Word Web App, klicka på fliken Arkiv i Word Web App och klicka sedan på Skriv ut och klicka till sist på Skriv ut igen. En utskrivbar PDF skapas. Öppna den genom att klicka på Klicka här för att visa PDF-dokumentet. Gör sedan som du brukar göra när du öppnar och skriver ut PDF-filer från webbläsaren.

Mer information

Mer information om att använda Word Web App finns i Grundläggande uppgifter i Word Web App.

Överst på sidan Överst på sidan

Arbeta med Excel-arbetsböcker

Fatta beslut grundade på livedata

När du samlar information i en Excel-arbetsbok blir det enklare att jämföra objekt, så att du kan fatta välgrundade beslut. Du kan till exempel boka picknickområdet för festen gratis, men det kanske är värt kostnaden att hyra en lokal inomhus om det regnar. Genom att spåra information i en Excel-arbetsbok på OneDrive kan du öppna arbetsboken i webbläsaren när som helst och dela upp dina data på olika sätt att fatta beslut.

 1. Gå till den plats där arbetsboken lagras på OneDrive genom att följa en länk eller logga in på OneDrive.com.
 2. Klicka på arbetsboken.
  Arbetsboken öppnas i Excel Web App.
 3. Använd gränssnittets menyflikar och interagera med data. Sortera och filtrera rader eller kolumner, utöka pivottabeller och uppdatera data.

Redigera ett kalkylblad i webbläsaren

Du har just fått veta att den lokala biografen går att hyra för privata evenemang. Du vill lägga till informationen i din lista över lokaler. När du redigerar i webbläsaren kan du ändra data, ange eller redigera formler och använda grundläggande formatering i kalkylbladet.

 1. Med arbetsboken öppen i Excel Web App klickar du på Redigera arbetsbok och sedan på Redigera i Excel Web App.
 2. Uppdatera data, lägg till formler, infoga diagram eller använd formatering.
  Dina ändringar sparas automatiskt i Excel Web App.
 3. Om du vill göra ändringar som inte går att göra i webbläsaren klickar du på Öppna i Excel.
  Om du sparar arbetsboken i Excel sparas den på OneDrive igen.

Arbeta tillsammans samtidigt i ett kalkylblad

Du är inte ensam om att leta efter lokaler. Vad händer om din vän vill lägga till information i kalkylbladet samtidigt som du arbetar i arbetsboken? I Excel Web App kan du samarbeta med andra i samma arbetsbok samtidigt. Fortsätt bara att göra dina ändringar. Excel Web App indikerar om andra också arbetar i arbetsboken.

Flera författare i Excel Web App

Skriva ut från webbläsaren

 1. Om du vill skriva ut ett cellområde i stället för hela arbetsbladet markerar du de aktuella cellerna.
 2. Klicka på Skriv ut på fliken Arkiv.
 3. Om popup-fönster är blockerade måste du ta bort blockeringen, åtminstone för tillfället. Upprepa sedan steg 1 och 2.
  Excel Web App öppnar en vy som passar för utskrift i en ny flik eller ett nytt fönster i webbläsaren.
 4. Om du har markerat ett cellområde men ändrar dig och vill skriva ut hela kalkylbladet klickar du på Hela bladet.
 5. Klicka på Skriv ut.

Mer information

Mer information om att använda Excel Web App finns i Grundläggande uppgifter i Excel Web App.

Överst på sidan Överst på sidan

Arbeta med PowerPoint-presentationer

Använd webbläsaren för att visa eller presentera ett bildspel

Det är dags att visa bildspelet för klassen, men du har glömt att ta med din bärbara dator. Du lånar någon annans, men de har inte PowerPoint installerat. Det är lugnt: logga in på OneDrive, öppna bildspelet i PowerPoint Web App och visa bildspelet.

 1. Gå till den plats där presentationen lagras på OneDrive genom att följa en länk eller logga in på OneDrive.com.
 2. Klicka på presentationen.
  Presentationen öppnas i läsvyn i PowerPoint Web App.
 3. Klicka på pilknapparna längst ned på skärmen för att gå igenom bilderna eller klicka på Starta bildspeletför att spela upp bildspelet i helskärmsvy.

Lägga till några bilder snabbt

Om din klasskamrater vill att du lägger till några bilder i gruppens presentation kan du snabbt göra det i webbläsaren.

 1. Med presentationen öppen i PowerPoint Web App i läsvyn klickar du på Redigera presentation och klickar sedan på Redigera i PowerPoint Web App.
  PowerPoint Web App växlar till redigeringsvyn.
 2. Klicka på Ny bild och redigera innehåll som du vill.
  Dina ändringar sparas automatiskt i PowerPoint Web App.
 3. Om du vill göra ändringar som inte går att göra i webbläsaren klickar du på fliken Arkiv och sedan på Öppna i PowerPoint.
  Om du sparar presentationen i PowerPoint sparas den på OneDrive igen.

Skriva ut från webbläsaren

Du kanske vill skriva ut bilderna som åhörarkopior och dela ut dem till klassen. Klicka på Arkiv och sedan på Skriv ut och klicka till sist på Skriv ut igen. En utskrivbar PDF skapas. Öppna den genom att klicka på Klicka här för att visa PDF-dokumentet. Gör sedan som du brukar göra när du öppnar och skriver ut PDF-filer från webbläsaren.

Mer information

Mer information om hur du använder PowerPoint Web App finns i Grundläggande uppgifter i PowerPoint Web App.

Överst på sidan Överst på sidan

Arbeta med OneNote-anteckningsböcker

Skicka anteckningar till vänner och familj

När du planerar en gruppaktivitet är OneNote Web App ett bra verktyg. Där kan gruppen samla anteckningar, brainstorma idéer eller sammanställa småbitar till ett mer strukturerat dokument, till exempel en resplan som du kan dela med dina kontakter som ett Word-dokument.

 1. Gå till den plats där anteckningsboken lagras på OneDrive genom att följa en länk eller logga in på OneDrive.com.
 2. Klicka på anteckningsboken.
  Anteckningsboken öppnas i redigeringsvyn i OneNote Web App.
 3. Lägg till anteckningar på den aktuella sidan, klicka på en annan sida för att redigera eller lägg till nya sidor eller avsnitt i anteckningsboken i navigeringsfönstret.
  Dina ändringar sparas automatiskt i OneNote Web App
 4. Om du vill göra ändringar som inte går att göra i webbläsaren klickar du på fliken Arkiv och klickar sedan på Redigera anteckningsbok och sedan på Redigera i OneNote Web App (kräver Microsoft OneNote 2010 eller senare).
  I OneNote sparas anteckningsboken på OneDrive igen.

Brainstorma tillsammans

Brainstorming tappar fart om bara en person i taget kan lägga till idéer i anteckningsboken och alla andra måste vänta på sin tur. Med hjälp av OneNote Web App kan du lägga till dina anteckningar medan andra arbetar i anteckningsboken, även om andra har anteckningsboken öppen i OneNote-programmet.

Fortsätt bara att göra dina ändringar. OneNote Web App visar vem som har gjort vilka ändringar och du kan gå tillbaka till sidor i en tidigare version om någon har gjort ändringar som du inte vill ha.

 • För att hålla reda på vem som bidrar med vilka delar av innehållet klickar du på fliken Visa och sedan på Visa författare.
 • Visa en tidigare version av sidan genom att klicka på Sidversioner på fliken Visa och sedan klicka på tidsstämpeln för den version som du vill visa.

Mer information

Mer information om hur du använder OneNote Web App finns i Grundläggande uppgifter i OneNote Web App.

Överst på sidan Överst på sidan

Åtkomst från mobila enheter

Du kan använda en mobiltelefon med webbläsare för att läsa Word-, Excel- och PowerPoint-filer som lagrats på OneDrive. Följande enheter har mobilt stöd för Office Web Apps på OneDrive:

 • Internet Explorer 7 i Windows Mobile 7
 • Windows Phone 7.5 och senare
 • Android 4 och senare
 • Safari 4 på iOS 4.3 och senare

Om du vill visa Word- eller PowerPoint-filer använder du webbläsaren i telefonen för att bläddra till din OneDrive-sida. Webbadressen är samma som den som visas i adressfältet i webbläsaren på skrivbordsdatorn.

Mer information

Mer information om hur du använder din mobiltelefon för att visa Word- och PowerPoint-filer i Office Web Apps finns i Använda Office Web Apps på din mobiltelefon.

Överst på sidan Överst på sidan

 
 
Gäller:
Excel Online, OneNote Online, PowerPoint Online, Word Online