Använda e-postprogram med IMAP eller POP

Den här artikeln innehåller information om hur du ansluter till ditt e-postkonto med program där något av Internetprotokollen POP3 eller IMAP4 används för att hämta e-post från servern till datorn. Om du ansluter till ditt konto med POP3 eller IMAP4 får du tillgång till grundläggande e-postfunktioner, men inte till RTF-formaterad e-post, kalenderfunktioner, kontakthantering och andra funktioner som du har tillgång till om du ansluter via ett Exchange-konto.

 Tips    För bästa funktion rekommenderar vi att du ansluter till ditt konto med Outlook Web App eller med ett e-postprogram som har stöd för Exchange-konton, t.ex. Outlook 2007, Outlook 2010, Apple Mail 10.6 Snow Leopard, Apple Mail 10.7 Lion, Entourage 2008 Web Services Edition och Outlook för Mac 2011.

Instruktioner för hur du konfigurerar e-post på din mobiltelefon eller surfplatta finns i Referens för konfiguration av telefoner och surfplattor.

Instruktioner för hur du konfigurerar e-post i en Outlook-version finns i Anslut Outlook till det här kontot.

Instruktioner för hur du konfigurerar e-post i några av de vanligaste e-postprogrammen på datorer finns i Referensinformation för konfigurering av e-postprogram.

Information om vilka e-post- och samarbetsfunktioner som stöds i olika program som du använder för att ansluta till ditt e-postkonto finns i E-postprogram och funktioner som stöds.

I den här artikeln


Hur fungerar POP3-program?

När e-postmeddelanden hämtas till datorn i ett POP3-program tas de som standard bort från servern. Det innebär att du bara kommer åt hämtade meddelanden på den dator där du hämtade dem. Vissa POP3-program kan dock konfigureras så att en kopia av meddelandet behålls på servern. Det gör att du kan komma åt meddelandet även på andra datorer.

POP3-program kan endast användas för att hämta meddelanden från servern till en enda mapp (vanligtvis Inkorgen) på datorn. POP3 saknar även stöd för åtkomst till offentliga mappar.

Hur fungerar IMAP4-program?

E-postprogram där IMAP4 används är mer flexibla och innehåller ofta fler funktioner än POP3-program. När e-postmeddelanden hämtas till datorn med IMAP4 behålls som standard en kopia av alla hämtade meddelanden på servern. Det innebär att kan komma åt samma meddelande på flera datorer. Med IMAP4 kan du skapa flera e-postmappar på servern, vilket gör att komma åt valfritt meddelande i valfri mapp på fler än en dator.

De flesta IMAP4-program kan konfigureras så att en kopia av alla skickade meddelanden behålls på servern, vilket gör att de kan visas på fler än en dator. IMAP4 har stöd för fler funktioner än de flesta POP3-program. Vissa IMAP4-program innehåller t.ex. en funktion som du kan använda för att visa endast huvuden i e-postmeddelanden – dvs. vem som har skickat det och dess ämne – på servern. Det innebär att du kan välja att endast hämta meddelanden som du vill läsa. IMAP4 har även stöd för åtkomst till offentliga mappar.

Alternativ för att skicka och ta emot e-post i POP3- och IMAP4-program

I POP3- och IMAP4-program kan du välja när anslutningen ska ske till servern för att skicka och ta emot e-post. Du bör tänka på några saker innan du väljer vilket alternativ som ska användas.

Vanliga anslutningsalternativ med POP3 och IMAP4

Här följer tre av de vanligaste anslutningsalternativen:

  • Skicka och ta emot meddelanden varje gång e-postprogrammet startas Med det här alternativet skickas och tas meddelanden emot endast när du startar programmet.
  • Skicka och ta emot meddelanden manuellt Med det här alternativet skickas endast meddelanden och tas emot när du klickar på "skicka och ta emot" i programmet.
  • Skicka och ta emot meddelanden i intervall om ett visst antal minuter som du anger Med det här alternativet ansluts e-postprogrammet till servern i intervall om ett visst antal minuter som du anger för att skicka och hämta nya meddelanden.

Information om hur du anger de här alternativen i det e-postprogram du använder finns i programmets hjälpdokumentation.

Att tänka på när du väljer inställningar för att skicka och ta emot

Om enheten eller datorn alltid är ansluten till Internet kanske du vill ange att meddelanden ska skickas och tas emot i e-postprogrammet i intervall om ett visst antal minuter som du anger. Om du ansluter ofta till servern är e-posten aktuell. Om enheten eller datorn inte är ansluten till Internet hela tiden (t.ex. om du ansluter till Internet via en uppringd anslutning), kanske du vill ställa in att meddelanden ska skickas och hämtas manuellt. Om du skickar och tar emot meddelanden vid anslutningstillfället kan uppkopplingstiden förkortas vid uppringd anslutning till Internet.

Lista med POP3- och IMAP4-rogram

Om ditt e-postkonto har stöd för POP3 och IMAP4 kan du använd många olika program för att ansluta till det, bl.a. Outlook, Windows Mail, Entourage, Apple Mail, Thunderbird och Eudora. Stödet för olika funktioner varierar med program. Information om vilka e-postfunktioner som stöds i olika POP3- och IMAP4-program finns i respektive programs dokumentation.

 Anteckning    Om du inte vet om ditt e-postkonto har stöd för POP3 och IMAP4 kan du kontakta personen som hanterar din postlåda (ibland kallas den här personen för e-postadministratör).

E-postprogram med stöd för POP3 och IMAP4

I följande tabell beskrivs några e-postprogram som har stöd för POP3 och IMAP4.

E-postprogram Operativsystem som stöds
Microsoft Outlook 2013 Windows
Microsoft Outlook 2010 Windows
Microsoft Outlook 2007 Windows
Microsoft Windows Live Mail 2011 Windows
Microsoft Windows Live Mail 2012 Windows
2009 års version av Windows Live Mail Windows
Microsoft Windows Mail Windows
Microsoft Entourage 2008 Windows
Microsoft Office 2011 för Mac Apple Mac
Mail (Apple Mail) Apple Mac
Thunderbird Windows/Apple Mac
Pine Windows
Alpine Windows
Eudora Windows
Mail på iPhone Apple iOS
Amazon Kindle Fire Email Kindle Fire
Windows Mobile Mail Windows Mobile 5.x och senare
Windows Phone Mail Windows Phone 7.x och senare

Överst på sidan Överst på sidan

 
 
Gäller:
Outlook Web App, Outlook Web App for Office 365 för experter och småföretag, Outlook Web App for Office 365 för företag