Använd POP eller IMAP för att ansluta till Office 365 för företag eller Microsoft Exchange-konton

Du kan ansluta till Office 365 för företag eller andra e-postkonton för Microsoft Exchange med program där Internetprotokollen POP3 eller IMAP4 används. Om du ansluter till Office 365 för företag eller andra e-postkonton för Microsoft Exchange med hjälp av POP3 eller IMAP4 kan du skicka och ta emot e-post. Du kan inte ansluta till dina kontakter, uppgifter eller din kalender när du ansluter till ditt konto med POP3 eller IMAP4.

 Tips    För bästa funktion rekommenderar vi att du ansluter till ditt konto med Office 365 för företag eller med ett annat e-postkonto för Microsoft Exchange med hjälp av Outlook Web App eller via ett e-postprogram med stöd för Exchange ActiveSync-åtkomst, t.ex. Outlook 2013, Outlook 2010, Outlook för Mac 2011, Apple Mail 10.6 Snow Leopard, Apple Mail 10.7 Lion eller Entourage 2008 Web Services Edition.

Instruktioner för hur du konfigurerar din e-post för Office 365 för företag eller andra Microsoft Exchange-konton i några av de vanligaste e-postprogrammen finns i Instruktioner för hur du konfigurerar e-post för Office 365 för företag eller Microsoft Exchange-konton.

Den här artikeln innehåller följande avsnitt


Instruktioner för hur du konfigurerar e-post för Office 365 för företag eller Microsoft Exchange-konton

Använd följande resurser för att konfigurera e-post för Office 365 för företag eller Microsoft Exchange-konton:

Hur fungerar POP3-program?

När e-postmeddelanden hämtas till datorn i ett POP3-program tas de som standard bort från servern. Det innebär att du bara kommer åt hämtade meddelanden på den dator där du hämtade dem. Vissa POP3-program kan dock konfigureras så att en kopia av meddelandet behålls på servern. Det gör att du kan komma åt meddelandet även på andra datorer.

POP3-program kan endast användas för att hämta meddelanden från servern till en enda mapp (vanligtvis Inkorgen) på datorn. POP3 saknar även stöd för åtkomst till offentliga mappar.

Hur fungerar IMAP4-program?

E-postprogram där IMAP4 används är mer flexibla och innehåller ofta fler funktioner än POP3-program. När e-postmeddelanden hämtas till datorn med IMAP4 behålls som standard en kopia av alla hämtade meddelanden på servern. Det innebär att kan komma åt samma meddelande på flera datorer. Med IMAP4 kan du skapa flera e-postmappar på servern, vilket gör att komma åt valfritt meddelande i valfri mapp på fler än en dator.

De flesta IMAP4-program kan konfigureras så att en kopia av alla skickade meddelanden behålls på servern, vilket gör att de kan visas på fler än en dator. IMAP4 har stöd för fler funktioner än de flesta POP3-program. Vissa IMAP4-program innehåller t.ex. en funktion som du kan använda för att visa endast huvuden i e-postmeddelanden – dvs. vem som har skickat det och dess ämne – på servern. Det innebär att du kan välja att endast hämta meddelanden som du vill läsa. IMAP4 har även stöd för åtkomst till offentliga mappar.

Vanliga anslutningsalternativ med POP3 och IMAP4

I POP3- och IMAP4-program kan du välja när anslutningen ska ske till servern för att skicka och ta emot e-post. Du bör tänka på några saker innan du väljer vilket alternativ som ska användas.

Här följer tre av de vanligaste anslutningsalternativen:

  • Skicka och ta emot meddelanden varje gång e-postprogrammet startas Med det här alternativet skickas och tas meddelanden emot endast när du startar programmet.
  • Skicka och ta emot meddelanden manuellt Med det här alternativet skickas endast meddelanden och tas emot när du klickar på "skicka och ta emot" i programmet.
  • Skicka och ta emot meddelanden i intervall om ett visst antal minuter som du anger Med det här alternativet ansluts e-postprogrammet till servern i intervall om ett visst antal minuter som du anger för att skicka och hämta nya meddelanden.

Information om hur du anger de här alternativen i det e-postprogram du använder finns i programmets hjälpdokumentation.

 Tips    Om enheten eller datorn alltid är ansluten till Internet kanske du vill ange att meddelanden ska skickas och tas emot i e-postprogrammet i intervall om ett visst antal minuter som du anger. Om du ansluter ofta till servern är e-posten aktuell. Om enheten eller datorn inte är ansluten till Internet hela tiden (t.ex. om du ansluter till Internet via en uppringd anslutning), kanske du vill ställa in att meddelanden ska skickas och hämtas manuellt. Om du skickar och tar emot meddelanden vid anslutningstillfället kan uppkopplingstiden förkortas vid uppringd anslutning till Internet.

E-postprogram med stöd för POP3 och IMAP4

Om ditt e-postkonto har stöd för POP3 och IMAP4 kan du använd många olika program för att ansluta till det, bl.a. Outlook, Windows Mail, Entourage, Apple Mail, Thunderbird och Eudora. Stödet för olika funktioner varierar med varje program. Information om vilka e-postfunktioner som stöds i olika POP3- och IMAP4-program finns i respektive programs dokumentation.

 Anteckning    Om du inte vet om ditt e-postkonto har stöd för POP3 och IMAP4 kan du kontakta personen som hanterar din postlåda (ibland kallas den här personen för e-postadministratör).

I följande tabell beskrivs några e-postprogram som har stöd för POP3 och IMAP4. Instruktioner för hur du konfigurerar en POP3- eller IMAP4-anslutning till kontot finns i Instruktioner för hur du konfigurerar e-post för Office 365 för företag eller Microsoft Exchange-kontot.

E-postprogram Operativsystem som stöds
Microsoft Outlook 2013 Windows
Microsoft Outlook 2010 Windows
Microsoft Outlook 2007 Windows
Microsoft Windows Live Mail 2011 Windows
Microsoft Windows Live Mail 2012 Windows
2009 års version av Windows Live Mail Windows
Microsoft Windows Mail Windows
Microsoft Entourage 2008 Windows
Microsoft Office 2011 för Mac Apple Mac
Mail (Apple Mail) Apple Mac
Thunderbird Windows/Apple Mac
Tall Windows
Alpine Windows
Eudora Windows
Mail på iPhone Apple iOS
Amazon Kindle Fire Email Kindle Fire
Windows Mobile Mail Windows Mobile 5.x och senare
Windows Phone Mail Windows Phone 7.x och senare

Hitta POP- eller IMAP-serverinställningar

Om du ansluter till din e-post för Office 365 för företag behöver du inte leta reda på dina inställningar. Använd följande inställningar för Office 365 för företag.

Servernamn Port Krypteringsmetod
POP3 outlook.office365.com 995 SSL
IMAP4 outlook.office365.com 993 SSL
SMTP smtp.office365.com 587 TLS

Om du använder Microsoft Exchange-baserad e-post men inte använder Office 365 för företag ska du göra följande för att kontrollera dina inställningar.

  1. Logga in på ditt konto med Outlook Web App. Mer information om hur du loggar in finns i Logga in på Outlook Web App.
  2. Klicka på Inställningarinställningar > Alternativ > Konto > Mitt konto i Outlook Web App.
  3. Klicka på Inställningar för åtkomst via POP och IMAP på sidan Mitt konto.
  4. Namnen på POP3-, IMAP4- och SMTP-servrarna och andra inställningar som du kan behöva ange finns på sidan Inställningar för åtkomst via POP och IMAP, under POP-inställning eller IMAP-inställning respektive SMTP-inställning.

Överst på sidan Överst på sidan

 
 
Gäller:
Outlook Web App, Outlook Web App for Office 365 för experter och småföretag, Outlook Web App for Office 365 för företag