Vilken utgåva av Visio 2010 passar dig bäst?

Jämför huvudfunktionerna i de olika Microsoft Visio 2010-utgåvorna för att hitta den utgåva som passar dig och din verksamhet bäst.
Använd mallar och former för att snabbt komma igång med dina diagram
Kraftfulla funktioner för intuitiv navigering och för att enkelt skapa diagram
Dynamiska, datadrivna diagram
Dela med vem du vill, även om de inte har Visio installerat
Integration med andra produkter
Anpassning och utökningsbarhet
Kraftfulla funktioner för intuitiv navigering och för att enkelt skapa diagram
FÖRKLARING: Ingår =  Ny eller förbättrad i Visio 2010
Funktioner
Visio
Standard
Visio
Professional
Visio
Premium
Justera positioner och avstånd automatiskt och positionera allt innehåll eller ett markerat område i diagrammet, med en enkel klickning
IngårIngårIngår
Behållare för att gruppera relaterade former visuellt och logiskt
IngårIngårIngår
Kopiering och korsfunktionellt flödesschema/korsfunktionell swimlane för att placera formerna exakt där du vill ha dem på sidan
IngårIngårIngår
Dynamiskt rutnät för att placera former i förhållande till varandra på ett enklare och mer exakt sätt.
IngårIngårIngår
Infoga och ta bort former med automatisk justering av positioner och avstånd
IngårIngårIngår
Förhandsgranska formateringsändringar för att se hur teman, justeringar och positioner ser ut innan du använder dem.
IngårIngårIngår
Microsoft Office Fluent-användargränssnittet
IngårIngårIngår
Automatisk sidstorlek för att skapa större diagram med en utökningsbar arbetsyta som justeras automatiskt efter dina behov
IngårIngårIngår
Formateringsverktygsfältet Snabbformer för att lägga till de vanligaste formerna med en enkel klickning, utan att lämna ritningssidan
IngårIngårIngår
Snabbformer-stencil som innehåller formerna från alla öppna Snabbformer-stencilområden i en enda lätthanterlig vy
IngårIngårIngår
Fönstret Former som gör det mycket enklare att hitta och välja de former och stenciler du vill använda
IngårIngårIngår
Temagalleriet för att snabbt skapa professionella diagram med förinstallerade teman
IngårIngårIngår
Intelligent verifiering för att identifiera vanliga diagramfel och kontrollera att affärsregler efterlevs
Ingår
Underprocesser för att bryta ned avancerade diagramprocesser i mer hanterbara delar, vilket ger ökad konsekvens och möjlighet till återanvändning
Ingår
Dynamiska, datadrivna diagram
FÖRKLARING: Ingår =  Ny eller förbättrad i Visio 2010
Funktioner
Visio
Standard
Visio
Professional
Visio
Premium
Automatisk datalänkning till en eller flera datakällor, till exempel Microsoft Excel, Access, SQL och SharePoint Foundation-listor
IngårIngår
Automatisk datauppdatering med de tidsintervall du anger
IngårIngår
Datagrafik för att visa realtidsdata direkt i diagrammen med livliga färger, ikoner, symboler och datastaplar
IngårIngår
Databeskrivning för att förklara vad den datalänkade grafiken betyder
IngårIngår
Dela med vem du vill, även om de inte har Visio installerat
FÖRKLARING: Ingår =  Ny eller förbättrad i Visio 2010
Funktioner
Visio
Standard
Visio
Professional
Visio
Premium
Statisk delning av diagram genom att spara som PDF, XPS eller en webbsida.
IngårIngårIngår
Realtidsdelning av dynamiska, datadrivna diagram via en webbläsare, med hjälp av Visio Services och SharePoint 2010-integration
IngårIngår
Anpassning och utökningsbarhet
FÖRKLARING: Ingår =  Ny eller förbättrad i Visio 2010
Funktioner
Visio
Standard
Visio
Professional
Visio
Premium
API för anslutning
IngårIngårIngår
API för Fluent-användargränssnittet inklusive API för kommandofältet och menyfliksområdet
IngårIngårIngår
Anpassning av form
IngårIngårIngår
API för strukturerade diagram
IngårIngårIngår
Integration av XML-webbtjänster
IngårIngårIngår
API för stöd för datadrivna lösningar
IngårIngår
API för underprocesser
Ingår
Verifiering
Ingår
Integration med andra produkter
NYCKEL: Ingår =  Nytt eller ännu bättre i 2010
Funktioner
Visio
Standard
Visio
Professional
Visio
Premium
Autodesk AutoCAD-funktioner
IngårIngårIngår
Integration med Microsoft Office genom import/export av data och inbäddning av Visio-diagram i andra dokument
IngårIngårIngår
Integration med Microsoft Excel för att skapa Formrapporter om egenskaper och data lagrade i former
IngårIngårIngår
Integration med Microsoft Outlook inklusive guiden Import av Outlook-data för att skapa Visio-kalendrar
IngårIngårIngår
Integration med Microsoft Project med Gantt-schema och tidslinjer i Visio
IngårIngårIngår
Stöd för Microsoft Visual Studio-programmering inklusive Microsoft .NET
IngårIngårIngår
Publicera diagram till SharePoint-processlagringsplats
IngårIngårIngår
Databasmodelleringsdiagram med bakåtkompilering av alla ODBC–kompatibla datakällor
IngårIngår
Visuella kombinationsprogram med Visio Services för att skapa instrumentpaneler med realtidsdata och andra tjänster i SharePoint Server 2010
IngårIngår
Import och export av SharePoint-arbetsflöde via Microsoft SharePoint Designer 2010
IngårIngår

1 Du måste installera ett tillägg om du vill spara som en PDF- eller XPS-fil från ett Microsoft Office 2010-program. Mer information finns i avsnittet om hur du installerar och använder tillägget för PDF och XPS.