Visio-versioner — alla funktioner

Nu är det enklare än någonsin att skapa proffsiga och snygga diagram

 • INGÅR
 • = INGÅR
 • FÖRBÄTTRING
 • = FÖRBÄTTRING
 • NY
 • = NY
 • 2007 2010 2013
  Nya och förbättrade stenciler och former INGÅR FÖRBÄTTRING FÖRBÄTTRING
  Snabbmenyer INGÅR FÖRBÄTTRING IMPROVED
  Med de förbättrade sökfunktionerna är det enklare att hitta mallar och former INGÅR INGÅR FÖRBÄTTRING
  Teman som är enkla att använda för att snabbt skapa moderna diagram INGÅR INGÅR FÖRBÄTTRING
  Möjlighet att importera DWG-filer i Visio INGÅR INGÅR INGÅR
  Förbättringar för lösningar för organisationsscheman – nya formatmallar och funktioner för att importera bilder INGÅR INGÅR FÖRBÄTTRING
  Ändra justering och avstånd automatiskt INGÅR INGÅR
  Funktioner för att infoga och ta bort former med anslutningskorrigering INGÅR INGÅR
  Arbetsytor med automatisk storlek INGÅR INGÅR
  Område med snabbformer för enkel åtkomst till de former som används mest INGÅR INGÅR
  Microsoft Office Fluent-användargränssnitt (UI)—menyfliksområdet INGÅR FÖRBÄTTRING
  Förbättringar för behållare och nya behållarformat INGÅR FÖRBÄTTRING
  Ny startupplevelse som gör det enklare att hitta former NYHET
  Funktioner för att ändra former medan diagramlayout och metadata för former behålls NYHET
  Dynamisk förhandsgranskning av nya förkonfigurerade temaformatsändringar genom variationer NYHET
  Alternativ för formeffekter—skuggning, fasning, ljussken med mera NYHET
  Strömlinjeformad förhandsgranskning av utskrift som visar diagramsidbrytningar och funktioner för panorering/zoomning NYHET
  • INGÅR
  • = INGÅR
  • FÖRBÄTTRING
  • = FÖRBÄTTRING
  • NY
  • = NY
  Arbeta tillsammans i ett enda diagram med dina kolleger 2007 2010 2013
  Kommentarer INGÅR INGÅR FÖRBÄTTRING
  Enkel diagramdelning via en webbläsare genom att spara på SharePoint1 INGÅR FÖRBÄTTRING
  Kommentarer via Visio Services1 NYHET
  Samtidig redigering—två eller fler personer arbetar i samma dokument samtidigt2 NYHET
  Använda närvaroinformation och synlighet för snabbmeddelanden eller för att ringa andra personer3 Nyhet!
  1 — Office 365 eller SharePoint Server krävs (separat licens)
  2 — Microsoft OneDrive, Office 365 eller SharePoint Server krävs (separat licens)
  3 — Microsoft Lync 2013 eller annan kompatibel klient för snabbmeddelanden krävs
  • INGÅR
  • = INGÅR
  • FÖRBÄTTRING
  • = FÖRBÄTTRING
  • NY
  • = NY
  Använda en guide för att länka diagram till data utan att skriva någon kod 2007 2010 2013
  Länka diagramformer till data INGÅR INGÅR FÖRBÄTTRING
  Funktioner för att uppdatera data automatiskt, antingen enligt ett angivet schema eller manuellt INGÅR INGÅR
  Automatiskt skapande av databeskrivning, med en nyckel för tillämpad datagrafik INGÅR INGÅR
  Instrumentpaneler utan kod INGÅR INGÅR
  Utökad uppsättning datakällor, inklusive Excel, Excel Services, SharePoint-listor, Konnektivitetstjänster för företag från SharePoint och SQL Server INGÅR FÖRBÄTTRING
  Funktioner för att använda datagrafik och färger för att visualisera data INGÅR FÖRBÄTTRING
  Funktioner för att spara på SharePoint och visa diagram i Visio Services med datauppdatering INGÅR FÖRBÄTTRING
  • INGÅR
  • = INGÅR
  • FÖRBÄTTRING
  • = FÖRBÄTTRING
  • NY
  • = NY
  Utforma företagsregler med standardprocessnotation 2007 2010 2013
  Alternativ för att verifiera diagram med hjälp av inbyggda och utökningsbara affärsregler INGÅR INGÅR
  Stöd för 1.2- och 2.0-BPMN-diagram (Notation för utformning av affärsprocesser). (BPMN 2.0-diagram stöds endast i Visio 2013) INGÅR FÖRBÄTTRING
  Underprocesser för att bryta ned komplexa processer till hanterbara delar INGÅR INGÅR
  • INGÅR
  • = INGÅR
  • FÖRBÄTTRING
  • = FÖRBÄTTRING
  • NY
  • = NY
  Utnyttja förbättringarna som gör Visio till ett kraftfullare och mer komplett diagramverktyg 2007 2010 2013
  Tillgänglighet som en evig licens INGÅR INGÅR INGÅR
  Stöd för SharePoint Server 2010-arbetsflöde1 INGÅR INGÅR
  Enkel anpassning av former INGÅR INGÅR
  Bakåtkompatibilitet för att öppna Visio 2000-, Visio 2003-, Visio 2007- och Visio 2010-filer INGÅR NYHET
  Integrering med Microsoft Office (Outlook, Excel, Project) och Microsoft Systems Center INGÅR INGÅR INGÅR
  Stöd för pekfunktioner på datorer med Windows 7/Windows 8 INGÅR FÖRBÄTTRING
  Nytt XML-baserat filformat NYHET
  Stöd för pekfunktioner på i stort sett alla enheter genom Visio Services1 NYHET
  Tillgänglighet genom Office 365 som en prenumeration NYHET
  Roamingprogram—möjlighet att installera Visio tillfälligt på dator med Windows 7 eller Windows 82 NYHET
  Stöd för behovshantering i Project Server och Project Online3 NYHET
  Stöd för SharePoint Server 2013-arbetsflöde1 NYHET
  1 — Office 365 eller SharePoint Server (separat licens) och SharePoint Designer 2013 krävs
  2 — Visio Pro för Office 365 krävs
  3 — Project Server 2013 eller Project Online och SharePoint Designer 2013 krävs
  • INGÅR
  • = INGÅR
  • FÖRBÄTTRING
  • = FÖRBÄTTRING
  • NYHET
  • = NYHET
 • Pröva på eller köp

  Resurser

Hitta information för: Utvecklare