Visio 2010, funktionsjämförelse

Jämför viktiga funktioner i diagramprogramvaran Microsoft Visio 2010 med tidigare versioner av Visio och se hur en uppgradering kan gynna dig och företaget.
Förklaring:
Förbättrat= Funktionen ingår
Ingår= Förbättrat i
Nytt= Nytt i
Förenkla
Förenkla det komplicerade med en mängd olika intuitiva och professionella diagramverktyg.
FÖRKLARING:
Ingår = Funktionen ingår Förbättrat = Förbättrat i Visio 2010Nytt = Nytt i 2010
Enkelt att skapa diagram
Visio
2003
Visio
2007
Visio
2010
Justera positioner och avstånd automatiskt
Justera positionerna för allt i diagrammet eller för ett markerat område med bara en klickning.
Nytt
Lägg till former med miniverktygsfältet
Lägg till former utan att lämna ritningssidan med bara en klickning – du använder ett flytande fönster som innehåller dina vanligaste former.
Nytt
Lägg till former med automatisk justering av positioner och avstånd
Infoga nya former i kopplade flödesdiagram utan att flytta eller justera om befintliga former. Ta bort former från kopplade flödesdiagram utan att behöva ta bort eller koppla om överblivna kopplingar.
Nytt
Utvidga sidstorleken för större diagram
Skapa större diagram utan att oroa dig för sidstorleken med en utvidgningsbar ritduk som justeras automatiskt efter dina behov.
Nytt
Ordna diagram med behållare
Håll stora diagram förståeliga och i ordning genom att gruppera relaterade former logiskt och visuellt i behållare.
Nytt
Ordna former
Positionera former i relation till varandra mer exakt och med minsta ansträngning när du drar dem från fönstret Former till sidan.
Ingår Ingår Förbättrat
Kopiera och klistra in
Klistra in kopierade former exakt där du vill ha dem på sidan.
Ingår Ingår Förbättrat
Förhandsgranska formateringsändringar
Se hur formateringsalternativ som teman, justering och positionering ser ut på ritningssidan innan du tillämpar dem.
Nytt
Starta ett temagalleri
Skapa snygga diagram med det nya galleriet Tema.
Ingår Förbättrat
Anpassa formerna
Skapa och hantera dina egna former.
Ingår Ingår Förbättrat
Visualisera affärsdata
Visualisera och utforska affärsdata i hierarkisk form där datagrupper och delsummor visas tydligare än i vanliga pivottabellrapporter i Excel.
Ingår Ingår
Stöd för DWG-filer
Visa, konvertera, importera och exportera DWG-filer.
Ingår Förbättrat
Navigera enklare i användargränssnittet
FÖRKLARING:
Ingår =  Funktionen ingår Förbättrat =  Förbättrat i Visio 2010Nytt = Nytt i 2010
Enkel navigering
Visio
2003
Visio
2007
Visio
2010
Microsoft Office Fluent-användargränssnittet
Hitta och använd de funktioner och verktyg du behöver snabbare med ett nytt användargränssnitt som är enhetligt med andra Office-program.
Nytt
Förbättringar av fönstret Former
Hitta och markera de former och stenciler du vill ha, och flytta enkelt mellan dem.
IngårIngårFörbättrat
Område för ofta använda former
Högt upp på alla stenciler finns det nya området Snabbformer med de former du vill använda oftast i en stencil.
Nytt
Stenciler för Snabbformer
I den här stencilen samlas formerna från området Snabbformer i alla öppna stenciler i en enda praktisk vy, så att du inte behöver växla mellan stenciler för att hitta de former du vill ha.
Nytt
Smidigare statusfält
Justera snabbt zoomnivån, växla till helskärm eller växla mellan öppna ritningar.
Nytt
Dra nytta av intelligenta och avancerade processhanteringsverktyg
FÖRKLARING:
Ingår =  Funktionen ingår Förbättrat =  Förbättrat i Visio 2010Nytt = Nytt i 2010
Intelligenta och avancerade verktyg för processhantering
Visio
2003
Visio
2007
Visio
2010
Mall för SharePoint-arbetsflöden
Skapa och övervaka SharePoint-arbetsflöden med en intelligent, avancerad mall som innehåller regler och logik för SharePoint-arbetsflöden.
Nytt
Import och export av SharePoint-arbetsflöden
Exportera arbetsflödet till SharePoint Designer om du vill lägga till konfigurationsinformation för körning. Importera ett arbetsflöde till Visio om du vill visa och ändra det visuellt.
Nytt
Mall för Notation för utformning av affärsprocesser (BPMN)
En intelligent, avancerad mall som innehåller former och regler för BPMN.
Nytt
Mall för korsfunktionellt flödesschema
Optimerad funktion för att skapa och ändra diagram med hjälp av den här mallen med helt ny utformning.
IngårIngårFörbättrat
Mall med former och regler för Six Sigma
En mall som innehåller former och regler för Six Sigma.
Nytt
Diagramverifiering
Säkerställ riktighet och enhetlighet i hela organisationen med hjälp av diagramverifiering där diagram kontrolleras mot vanliga fel och affärsregler.
Nytt
Gör om komplexa processer till underprocesser
Bryt ned komplexa processer i diagram till mer hanterbara bitar med hjälp av underprocesser. En underprocess är ett återanvändbart minidiagram som ligger på sin egen sida, men som är kopplat till en underprocessform i ett större diagram.
Nytt
Mall för värdeströmskarta
Skapa diagram utifrån Lean-metodik och visualisera tillverkningsprocesser för att underlätta effektivitetsvinster.
IngårIngår
EPC och andra mallar, former och verktyg
Arbeta med verktyg för felträdsanalys, EPC-mallar (Enterprise Process Center), mallar för korsfunktionella flödesscheman och andra verktyg.
IngårIngårIngår
Formgivna arbetsflödesformer (3D)
Utforma mer dynamiska arbetsflöden med 3D-former.
IngårIngårIngår
Koppla
Ge diagrammen liv med hjälp av dynamiska, visuella effekter som är kopplade till realtidsdata och uppdateras automatiskt.
FÖRKLARING:
Ingår =  Funktionen ingår Förbättrat =  Förbättrat i Visio 2010Nytt = Nytt i 2010
Datakoppling och datavisning i realtid
Visio
2003
Visio
2007
Visio
2010
Automatisk datakoppling och datauppdatering
Koppla enkelt diagrammet till en eller flera datakällor som Excel eller SharePoint Foundation-listor. Uppdatera data manuellt eller schemalägg automatisk uppdatering utifrån de intervall du anger.
IngårIngår
Realtidsdata i grafik
Visa realtidsdata direkt i diagrammen med livliga färger, ikoner, symboler och datastaplar utifrån det villkor du anger för de datafält du väljer.
IngårFörbättrat
Innebörd av data i grafik
Visa vad varje datagrafik innebär i diagrammet.
Nytt
Visa och redigera data för former
Visa och redigera specifika data för varje form.
IngårIngår
Visa fönstret Externa data
Visa data som är kopplade till diagram i kalkylbladsformat genom att visa fönstret Externa data.
IngårIngår
Dela
Dela interaktiva, uppdaterbara och datalänkade diagram med andra via webbläsare, med bara några få klick.
FÖRKLARING:
Ingår =  Funktionen ingår Förbättrat =  Förbättrat i Visio 2010Nytt = Nytt i Visio 2010
SharePoint-integrering
Visio
2003
Visio
2007
Visio
2010
Dela ett dynamiskt, datadrivet diagram i webbläsaren
Publicera ett diagram av vilken typ som helst (statiskt eller datakopplat) till SharePoint Server 2010 med hjälp av Visio Services. Några klickningar är allt som krävs. Diagram återges i Microsoft Silverlight (extra god återgivning) eller PNG-format.
Nytt
Uppdatera data i webbläsaren
Uppdatera realtidsdata som är kopplade till diagrammen manuellt eller konfigurera inställningarna så att data uppdateras automatiskt med angivet intervall.
Nytt
Interaktiv delning i webbläsaren
Panorera och zooma i diagram, följ hyperlänkar i former, navigera mellan sidor och gör djupdykningar i varje forms data.
Nytt
Skapa visuella kombinationsprogram
Skapa visuellt tilltalande instrumentpaneler med realtidsdata, med interaktiva, datakopplade Visio-diagram och andra programtjänster. Använd webbdelskopplingsfunktioner där ingen kod krävs (enkla kombinationsprogram) eller Visio Services API och SharePoint Server-integrering (avancerade kombinationsprogram).
Nytt
Publicera till SharePoint-processlagringsplats
Lagra, dela och återanvänd affärsprocessdiagram och delprocesser via Visio 2010-integrering med processlagringsplatsen i SharePoint 2010.
Nytt