Sekretesspolicy för aktivering/registrering av Microsoft Office

Aktivering av Microsoft Office

Microsoft kräver att du aktiverar dina Microsoft Office System-produkter för att verifiera att installationen görs med en äkta Microsoft-produkt. Aktiveringen sker fullkomligt anonymt, ingen personlig information efterfrågas och ingen skickas heller till Microsoft.

Under aktiveringen skickas produktens ID-nummer och icke-unik maskinvaruinformation till Microsoft. Produktens ID-nummer genereras från produktnyckeln som du använde för att installera programvaran och en allmän kod som representerar versionen och språket för den Office-version som aktiveras. Den icke-unika informationen om maskinvaran representerar din dators konfiguration då aktiveringen skedde. I maskinvaruidentifieringen ingår ingen information som gör att det går att identifiera dig, ingen information om annan programvara eller andra data som kan finnas på datorn och inte heller någon information om datorns märke eller modell. Informationen om maskinvaran identifierar enbart datorn och används enbart i aktiveringssyfte. Office kan upptäcka och godta ändringar i datorns konfiguration. Smärre uppgraderingar kräver inte ny aktivering. Om du ändrar datorn fullständigt, kan du bli tvungen att aktivera produkten igen.

Inga av de data som samlas in används för att identifiera dig, och ingen information delas med några samarbetsföretag. Informationen lagras i en skyddad miljö, och Microsofts personal har begränsad tillgång till den. Informationen används enbart för att verifiera produktlicensen.

Registrering av Microsoft Office-kunder

Efter att programvaran har aktiverats har du möjlighet att registrera programvaran hos Microsoft. Registrering är inte liktydigt med aktivering. Aktivering krävs för att programvaran ska fungera som avsett, men registrering är valfritt och helt skilt från aktiveringsprocessen. Om du registrerar programvaran, kan Microsoft skicka information som är anpassad efter dina behov och erbjudanden om framtida produkter samt ge dig förbättrad support på produkten och information om uppdateringar.

Under registreringen ombeds du att ange information i ett antal fält, bland annat ditt namn, din e-postadress och annan information. Eventuella data som du anger i dessa fält skickas till Microsoft och lagras i en prenumerationsprofildatabas.

Microsoft använder prenumerationsdatabasen för att bedöma din smak i fråga om produkterbjudanden och tjänster som du eventuellt kan vara intresserad av. Microsoft säljer inte denna information och avslöjar den heller inte för utomstående, med undantag för företag som agerar agent åt eller utför tjänster åt Microsoft. Vi ger endast dessa företag den information de behöver för att de ska kunna utföra tjänsten. De måste skydda informationen och är förbjudna att använda den i något annat syfte.

Du kan när som helst sluta prenumerera på Microsofts nyhetsbrev och ändra informationen om dig genom att besöka sidan Min Profil på webbplatsen Microsoft.com/sverige.

Ytterligare information

Sekretessinformation för samtliga Microsoft Office System-program lagras i en sekretesspolicy som du kan läsa i programmets hjälpfunktion. Om du vill läsa den fullständiga sekretesspolicyn för ett Microsoft Office System-program söker du efter "Sekretesspolicy" i hjälpfunktionen till programmet (utan citationstecken).

 
 
Gäller:
Access 2003, Excel 2003, FrontPage 2003, InfoPath 2003, OneNote 2003, Outlook 2003, PowerPoint 2003, Publisher 2003, Windows Sharepoint Services 2.0, Word 2003