Om CAD-symbolbibliotek

Ett symbolbibliotek är en DWG-fil som innehåller symboler (block: En eller flera enheter som är grupperade till en enhet på en CAD-ritning.). Om du använder symbolbibliotek i dina DWG-ritningar kan du konvertera dem till Microsoft Office Visio-former på en stencil som sedan kan användas i Visio-ritningar. När du konverterar ett symbolbibliotek konverteras varje symbol till ett Visio-original (original: En form på en stencil som du använder om och om igen när du skapar ritningar. När du drar en form från en stencil till ritningssidan blir formen en kopia av originalformen.) som får samma namn som den ursprungliga symbolen. När du konverterar flera symbolbibliotek samtidigt placeras alla nya original på en ny, namnlös stencil som du sedan måste spara.

Symbolattribut konverteras till anpassade egenskaper i Visio som sedan sparas tillsammans med originalet på stencilen.