Lägga till, redigera, flytta eller rotera text i former

Lägga till text i en form

 1. Markera formen.
 2. Skriv texten. När en form är markerad och du börjar skriva läggs texten till i den markerade formen.
 3. Du kan göra något av följande om du vill formatera texten:
 • Ange teckenegenskaperna i gruppen Tecken på fliken Start.
 • På fliken Start ställer du in justering och andra egenskaper i gruppen Stycke.
 1. Klicka i ett tomt område på sidan eller tryck på Esc när du är klar.

Lägga till text på sidan

Du kan också lägga till text direkt på sidan, separat från formerna eller objekten i ritningen.

 1. Klicka på Text Bild av knapp i gruppen Verktyg på fliken Start.
 2. Skapa en textruta genom att klicka någonstans på sidan, eller klicka och dra för att skapa en textruta med den storlek du vill använda.
 3. Skriv in din text.
 4. Du kan göra något av följande om du vill formatera texten:
 • Ange teckenegenskaperna i gruppen Tecken på fliken Start.
 • Ange justering och andra egenskaper i gruppen Stycke på fliken Start.
 1. Klicka i ett tomt område på sidan eller tryck på Esc när du är klar.

Redigera text

 1. Dubbelklicka på den text som du vill redigera.
 2. Redigera texten.
 3. Klicka i ett tomt område på sidan eller tryck på Esc när du är klar.

 Anteckning    Om du inte redan har zoomat in formen zoomas den in automatiskt när du skriver. När du har skrivit klart klickar du i ett tomt område på sidan eller trycker på Esc. Sidan zoomas ut automatiskt.Om du inte vill att texten zoomas in:

 1. Klicka på fliken Arkiv och sedan på Alternativ.
 2. Klicka på fliken Avancerat.
 3. Ange 0 (noll) som punktstorlek i rutan Zooma texten automatiskt vid redigering under, under Alternativ för redigering.

Flytta eller rotera text

I en form

 1. Klicka på verktyget Textblock Textblock i gruppen Verktyg på fliken Start.
 2. Markera formens textblock (textblock: Textområdet är kopplat till en form som visas när du klickar på formen med textverktyget eller markerar den med pekverktyget.) genom att klicka på formen.

 Anteckning    Om texten finns i en grupp klickar du först för att markera gruppen och sedan för att markera texten i formen.

 1. Flytta textblocket genom att dra texten.
 2. Klicka på Pekverktyg Bild av knapp i gruppen Verktyg på fliken Start.

När du har växlat tillbaka till Pekverktyg Bild av knapp bevaras textens placering i relation till formen. Om du drar texten med Pekverktyg flyttas även formen, även om texten inte längre finns i formen. Om du vill flytta texten separat från formen använder du verktyget Textblock Textblock.

På sidan

 1. Klicka på Pekverktyg Bild av knapp i gruppen Verktyg på fliken Start.
 2. Klicka på texten och flytta den genom att dra, eller rotera texten genom att dra roteringshandtaget. När du placerar muspekaren över ett roteringshandtag (rotationshandtag: Det runda handtag som visas högst upp i markeringsrektangeln för en tvådimensionell form eller ett textblock när du markerar formen eller textblocket med verktyget Pekare eller markerar ett textblock med verktyget Textblock.) förvandlas den till en cirkelformad pil Roteringspekare.

Överst på sidan Överst på sidan

 
 
Gäller:
Visio 2013, Visio Professional 2013