Kopiera sidor och former i en Visio-ritning

Duplicera en sida

  1. Högerklicka på sidfliken längst ned på den sida som du vill kopiera.
  2. Klicka på Duplicera.

En ny sida skapas, som är en kopia av den sida som du klickade på.

Kopiera former till samma plats på en annan sida

När du kopierar en form och sedan klistrar in den på en annan sida kopieras formen till samma plats på den nya sidan som den hade på den ursprungliga sidan.

  1. Markera de former som du vill kopiera.
  2. Kopiera alla formerna genom att trycka på Ctrl+C.
  3. Klicka på sidfliken för målsidan eller klicka på fliken Infoga sida om du vill skapa en ny sida.
  4. Klistra in formerna på målsidan genom att trycka på Ctrl+V.

Kopiera en form till en annan plats på en annan sida

  1. Kopiera formen genom att markera den och trycka på Ctrl+C, eller genom att högerklicka på formen och klicka på Kopiera.
  2. Klicka på sidfliken för målsidan eller klicka på fliken Infoga sida om du vill skapa en ny sida.
  3. Högerklicka på den plats på sidan där du vill klistra in formen och klicka sedan på Klistra in.

Formen klistras in där du högerklickade på sidan.

 
 
Gäller:
Visio 2013, Visio Professional 2013