Arbeta med stora organisationsscheman

Det finns flera olika sätt att arbeta med stora organisationsscheman för att maximera utrymmet på ritningssidan och förbättra diagrammets utseende.

VisaÄndra layout för underordnade former

Markera formen på den högsta nivån i den del av schemat du vill arrangera om. Gå till Organisationsschema-menyn och klicka på Ordna underordnade. Klicka på önskad layoutstil och sedan på OK.

 Tips!   När du ändrar ansvarsförhållanden kan det påverka schemat. Du kan klicka på knappen Placera om Knapp i Organisationsschema-verktygsfältet om du vill se bästa möjliga layout och samtidigt behålla dina layoutval.

VisaArrangera former automatiskt

Välj Placera omOrganisationsschema-menyn.

Formerna i organisationsschemat ordnas automatiskt på bästa möjliga sätt samtidigt som dina layoutinställningar bibehålls.

 Tips!   Du kan även klicka på knappen Placera om Knapp i Organisationsschema-verktygsfältet.

VisaAnpassa organisationsschemaformer till ritningssidan

Välj Anpassa till sidaOrganisationsschema-menyn.

I Microsoft Office Visio bestäms då den bästa layouten samt optimala avstånd så att maximalt antal organisationsschemaformer får plats på sidan.

 Obs!   Om det finns för många former kanske ändå inte alla får plats på ritningssidan. Försök i så fall minska storleken på formerna. Välj AlternativOrganisationsschema-menyn. På fliken Alternativ under Visa form ändrar du värdena för Bredd och Höjd och klickar sedan på OK.

 Tips!   Du kan också högerklicka på en tom yta på ritningssidan och sedan klicka på Anpassa till sida.

VisaSkapa en synkroniserad kopia av former på en ny sida

Markera formen på den högsta nivån i den avdelning eller grupp som du vill kopiera till en ny sida, gå till Organisationsschema-menyn, peka på Synkronisera och klicka sedan på Skapa en synkroniserad kopia.

 Obs!   För former som har bilder, tas bilderna med i den synkroniserade kopian. Du bör ta ställning till om du vill ta bort bilderna innan du skapar den synkroniserade kopian av formerna, eftersom varje förekomst av bilden ökar ritningsfilstorleken avsevärt. Om du inte ser bilden för en form kanske den är dold. Högerklicka på formen och klicka sedan på Visa bild.

 Tips!   Du kan också högerklicka på formen och sedan klicka på Skapa en synkroniserad kopia.

I dialogrutan väljer du om du vill placera kopian på en ny eller en befintlig sida, och om de underordnade formerna ska döljas på ursprungssidan. Klicka sedan på OK.

 Obs!   Du kan inte placera den synkroniserade kopian på samma sida som originalformen eller på samma sida som en annan synkroniserad kopia av samma form.

Om du vill visa ursprungssidan klickar du på en sidflik i fönstrets nedre vänstra hörn. Du kan visa dolda underordnade former genom att högerklicka på chefsformen och sedan klicka på Visa underordnade. Om du vill länka de synkroniserade formerna markerar du formen på en sida och klickar sedan på HyperlänkarInfoga-menyn. Klicka på Bläddra bredvid rutan Plats och välj sedan den sida som innehåller kopian. Klicka på OK och därefter på OK igen.

När du håller pekaren över formen ändras den och visar att formen har en hyperlänk. Om du vill gå till sidan som innehåller den synkroniserade kopian högerklickar du på formen och klickar sedan på sidnamnet som du angav för hyperlänken.

 Obs!   Ändringar som görs för text och egna egenskaper, liksom tillägg, ersättande eller flyttning av bilder i en form, tillämpas på alla synkroniserade kopior av formen på andra sidor. Om du däremot lägger till, tar bort eller ändrar placering för en form gäller ändringen endast den formen och den sidan.

 Tips!   Om du senare lägger till former i en synkroniserad kopia på en sida, kan du uppdatera en annan synkroniserad kopia genom att högerklicka på den och välja Visa underordnade.

VisaDölja eller visa underordnade former

Markera den form på den högsta nivån vars underordnade former du vill dölja. Klicka på Dölj underordnadeOrganisationsschema-menyn. Du kan visa de underordnade formerna igen genom att högerklicka på formen och sedan klicka på Visa underordnade, alternativt klicka på Visa underordnadeOrganisationsschema-menyn.