Använda bilder i organisationsscheman

Du kan lägga till bilder i former i organisationsschemat samt visa eller dölja bilder för individuella former eller för alla former i schemat.

VisaInfoga en bild

Högerklicka på den organisationsschemaform som du vill lägga till en bild i och klicka sedan på Infoga bild.I dialogrutan Infoga bild letar du fram den mapp som innehåller bilden du vill infoga. Klicka på bildfilen.

Bilden visas till vänster i den markerade organisationsschemaformen. Om du ändrar storlek på formen ändras bildens storlek proportionellt.

 Tips!   Formens storlek ökar när du lägger till en bild, vilket kan påverka avstånden mellan former. Klicka på knappen Placera om i Organisationsschema-verktygsfältet om du vill justera layouten.

VisaVisa eller dölja en bild

Högerklicka på den form som innehåller bilden du vill dölja och klicka sedan på Dölj bild. Om du vill visa bilden igen högerklickar du på formen och klickar sedan på Visa bild.

VisaVisa eller dölja alla bilder samtidigt

Om du vill visa eller dölja bilder för alla former i organisationsschemat klickar du på AlternativOrganisationsschema-menyn. På fliken Alternativ under Visa form markerar eller avmarkerar du kryssrutan Visa bilder. Om du för vissa former har angett att bilder inte ska visas (med hjälp av snabbmenyn) kommer bilderna inte att visas även om den här kryssrutan är markerad.

VisaErsätta en bild

Högerklicka på den form som innehåller bilden du vill ersätta och klicka sedan på Ersätt bild. I dialogrutan letar du efter önskad bild och klickar sedan på Infoga.

VisaTa bort en bild

Högerklicka på den form som innehåller bilden du vill ta bort och klicka sedan på Ta bort bild.

 Obs!   Du kan formatera bilder i organisationsschemat med hjälp av verktygen i Bild-verktygsfältet, som automatiskt visas när du markerar en bild i ritningen. Markera en bild genom att placera pekaren på bilden och klicka på formen. Klicka sedan igen så markeras bilden.

 Tips!   När du skapar synkroniserade kopior av former som innehåller bilder, bör du ta ställning till om du vill ta bort bilderna innan du skapar den synkroniserade kopian av formerna. Varje förekomst av bilden ökar nämligen storleken på ritningsfilen avsevärt. Även dolda bilder räknas med i filstorleken.