Aktivera eller registrera program i Microsoft Office-systemet

Gäller:
Microsoft Office-systemet

Om du vill fortsätta använda alla produktens funktioner måste du aktivera programvaran. Microsofts produktaktiveringsteknik skyddar mot piratkopiering och verifierar att programvaruprodukten har en giltig licens. Det är en snabb och enkel process som hjälper till att skydda kundens integritet. Produktaktiveringen verifierar att den produktnyckel som användes vid installationen inte har använts på fler datorer än vad programvarulicensen tillåter.

Den aktiveringsinformation som Microsoft erhåller lagras på en säker plats. Microsoft är mycket noga med att skydda information som användare anger under aktiveringsprocessen. Mer information om hur Microsoft arbetar för att skydda din identitet finns i Microsofts sekretesspolicy för aktivering och registrering av Office.

Ny information om aktivering finns på webbplatsen för Microsofts programvaruskydd mot olovlig kopiering.

Registreringen är helt frivillig och innebär inte att du behöver uppge personlig information. Registreringen gör att du i framtiden får särskilda erbjudanden och meddelanden från Microsoft.

Aktivera programvaran

Du kan aktivera programvaran på två sätt:

 • Första gången du kör programvaran    När du startar programmet för första gången efter installationen körs Aktiveringsguiden automatiskt.
 • Senare    Om du vill aktivera programmet vid ett senare tillfälle klickar du på Aktivera produktHjälp-menyn.

Om du väljer att aktivera programmet med hjälp av Aktiveringsguiden kan du göra på två sätt:

 • Aktivera programmet via Internet   Aktiveringsguiden ansluter automatiskt till Microsofts licensieringsservrar via din Internet-anslutning. Den enda information du måste ange är land/region. Om du använder en giltig produktnyckel som inte har använts vid fler installationer än vad som tillåts aktiveras produkten omedelbart.

När du aktiverar via Internet skickas ditt produkt-ID (som härleds från den produktnyckel du har använt vid installationen) till Microsoft i krypterat format. Ett svar (ett bekräftelse-ID) skickas tillbaka till datorn och aktiverar produkten. Om du väljer att aktivera produkten via Internet och inte redan är ansluten får du hjälp med anslutningen i guiden.

 • Aktivera programmet via telefon   Du kan ringa till Microsofts produktaktivering och aktivera programmet genom att tala med kundtjänst. Telefonaktivering kan ta längre tid än aktivering via Internet. Du bör sitta vid datorn under samtalet och ha produktnyckeln till hands. Telefonnumret varierar efter licens och land/region. Använd det telefonnummer som anges i steg 2 i Aktiveringsguiden.
  1. I steg 1 i Aktiveringsguiden anger du i vilket land (i vilken region) du bor och kommer att använda produkten.

När du har valt land/region visas ett eller flera telefonnummer.

 1. I steg 2 i Aktiveringsguiden ombeds du ange installations-ID:t och annan relevant information.
 2. När installations-ID:t har verifierats, som en del av steg 3, får du ett bekräftelse-ID som du ska skriva i utrymmet längst ned på skärmen.

 Obs!   TT/TTY-tjänster (Microsoft Text Telephone services) är tillgängliga för döva eller hörselskadade. Om du vill använda ett TT/TTY-modem i USA ringer du (800) 718-1599. Om du vill använda ett TT/TTY-modem från andra länder ringer du (716) 871-6859. TT/TTY-tjänsten är endast tillgänglig på engelska.

Registrera produkten

När du har aktiverat programvaran via Internet kan du välja att registrera den så att du får information om produktuppdateringar och specialerbjudanden direkt från Microsoft. Du kan inte registrera produkten vid aktivering per telefon.

Du kan också registrera produkten vid ett annat tillfälle. Information om hur du gör det finns i avsnittet med vanliga frågor och svar nedan.

Registreringen är helt frivillig och kräver att du uppger viss personlig information, exempelvis en giltig e-postadress. All registreringsinformation som du anger lagras säkert och avskiljt från aktiveringsinformationen. Ingen information hyrs ut eller säljs till tredje part.

Registreringen gör att du i framtiden får särskilda erbjudanden och meddelanden från Microsoft.

Vanliga frågor och svar

VisaHur aktiverar jag programmet vid ett senare tillfälle?

Du behöver inte aktivera programkopian när du installerar den utan kan göra detta vid ett senare tillfälle.

 • Klicka på Aktivera produktHjälp-menyn.

I guiden får du steg-för-steg-instruktioner om hur du aktiverar produkten via Internet eller per telefon.

Om det uppstår problem med aktiveringen kontaktar du kundtjänst på det telefonnummer som anges i guiden.

VisaHur lång tid har jag på mig att aktivera programmet?

Du kan starta programvaran upp till 50 gånger innan du måste aktivera den.

VisaVarför finns det ingen lista över telefonnummer här?

Microsoft-programmen förvärvas och licensieras på flera olika sätt, exempelvis genom enskilda återförsäljarlicenser, OEM-licenser och volymlicenser. Telefonnumret varierar efter licens och land/region. Använd det telefonnummer som anges i steg 2 i Aktiveringsguiden.

VisaVad händer om jag inte aktiverar programmet?

Innan du har aktiverat programmet kan du köra det upp till 50 gånger. Efter det övergår programmet i läget Nedsatt funktionalitet. Du kan då inte spara ändringar i dokument eller skapa nya dokument. Även andra funktioner kan inskränkas. När du aktiverar programmet återfår du full funktionalitet.

Befintliga filer eller dokument skadas inte i läget Nedsatt funktionalitet.

VisaÄr aktivering och registrering samma sak?

Nej. Aktiveringen är obligatorisk. Registreringen är frivillig.

VisaHur ser jag att programvaran har aktiverats?

Gör följande:

 • Klicka på Aktivera produktHjälp-menyn.

Om programvaran har aktiverats visas följande bekräftelsemeddelande:

Produkten har redan aktiverats.

VisaVar kan jag läsa licensavtalet?

Gör följande:

 • Klicka på Om Hjälp-menyn och sedan på Visa licensavtalet.

VisaVar kan jag läsa sekretesspolicyn för aktivering och registrering?

Sekretesspolicyn finns att läsa online.

 
 
Gäller:
Access 2003, Excel 2003, FrontPage 2003, InfoPath 2003, OneNote 2003, Outlook 2003, PowerPoint 2003, Publisher 2003, Word 2003