Sida 19 av 36FÖREGNÄSTA

Arbeta mer effektivt med Outlook 2007

Kommandot Visa Hemlig kopia på fliken Alternativ


Om du föredrar att skriva in e-postadresser direkt i rutorna Till och Kopia kan det vara bra att veta att du kan visa fältet Hemlig kopia och skriva in namn där också. (Du använder Hemlig kopia när du vill skicka meddelanden utan att avslöja namnen på mottagarna – det är ett sätt att respektera sekretessen för dem som du skickar e-post till.)

På bilden visas var kommandot Visa Hemlig kopia finns, d.v.s. på fliken Alternativ.

Tips!    Det går att visa och dölja fältet Hemlig kopia när du vill genom att du lägger till knappen Visa Hemlig kopia i verktygsfältet Snabbåtkomst, vilket du fick veta under den första lektionen.

Sida 19 av 36FÖREGNÄSTA