Sida 11 av 20FÖREGNÄSTA

Bekanta dig med Access 2007

Navigeringsfönstret i Access 2007

I navigeringsfönstret får du en översikt över databasen.

När du öppnar en databasmall visas innehållet i navigeringsfönstret. Där ser du tabeller, formulär, rapporter och andra objekt i en databas.

Det är också till navigeringsfönstret du går för att använda ett objekt – öppna ett formulär och ange data eller köra en rapport. I navigeringsfönstret visas alla databasobjekt överskådligt. Vi tar en snabbtitt.

Bildtext 1 Om navigeringsfönstret är stängt, öppnar du det genom att klicka på Knappen Öppna/stäng gränslinje.
Bildtext 2 När du öppnar en databasmall visas kanske genvägar till databasobjekt. Det ser du på de små pilarna bredvid varje ikon. Om du vill arbeta med själva objekten klickar du på fältet överst i navigeringsfönstret och…
Bildtext 3 Väljer en annan kategori på menyn. Objekttyp är en praktisk kategori eftersom allt i databasen visas. När du har valt en kategori…
Bildtext 4 Visas valet i fältet överst i navigeringsfönstret så att du alltid vet hur objekten ordnas. Och oroa dig inte. Om du inte är nöjd med en kategori öppnar du bara menyn och väljer en annan.

Mer information om navigeringsfönstret finns i länkarna i Snabbreferens i slutet av kursen.

Sida 11 av 20FÖREGNÄSTA