Sida 25 av 36FÖREGNÄSTA

Arbeta mer effektivt med Outlook 2007

Fliken Avtalade tider, knappen Bjud in deltagare och ny Mötesförfrågan där knapparna Till och Skicka visas

Du kan inte genomföra ett möte ensam. Klicka på Bjud in deltagare för att påbörja inbjudningarna.

En avtalad tid gäller bara för dig. När andra är inblandade skapar du ett möte:

Bildtext 1 Klicka på Bjud in deltagare på fliken Avtalad tid.
Bildtext 2 En knapp och en ruta med namnet Till visas. Skriv in namnen direkt i rutan eller klicka på Till-knappen om du vill lägga till deltagare genom att markera dem i en lista.
Bildtext 3 När du har angett all mötesinformation, klickar du på Skicka för att skicka inbjudan till andra mötesdeltagare.
Sida 25 av 36FÖREGNÄSTA