Sida 4 av 17FÖREGNÄSTA

Kalender I: Grundläggande om kalendern i Outlook

Poster i kalender

En dag i kalendern med en post av varje typ.

Du har nu kalendern framför dig och kan börja planera. Du kan välja mellan fyra typer av poster och genom posternas olika egenskaper kan du på ett effektivt sätt planera dina uppgifter.

Bildtext 1 Avtalad tid: En avtalad tid är en uppgift som ska utföras vid en specifik tidpunkt och som bara berör dig själv.
Bildtext 2 Möte: Ett möte inträffar liksom den avtalade tiden vid en specifik tidpunkt. Skillnaden är att du till ett möte kan bjuda in andra genom att skicka en mötesförfrågan via e-post.
Bildtext 3 Händelse: En händelse är en uppgift som varar hela dagen. Till skillnad från en avtalad tid eller ett möte blockerar händelsen ingen tid i kalendern. Du kan alltså fortfarande skapa andra poster i schemat för den aktuella dagen.
Bildtext 4 Uppgift: En uppgift berör endast dig och måste inte planeras in på en viss tid. En nyhet i Outlook 2007 är ett område i kalenderns dag- och veckovy som visar uppgifter.
Sida 4 av 17FÖREGNÄSTA