Sida 13 av 20FÖREGNÄSTA

Arbeta mer effektivt med Office System 2007

Fönstret Ny presentation i PowerPoint

Fönstret Ny presentation i PowerPoint 2007.

När du vill skapa ett nytt dokument, en ny arbetsbok, en ny presentation eller en ny databas kan du öppna ett funktionsspäckat och färgstarkt fönster där du får all den hjälp du behöver för att snabbt komma igång. Du kan också öppna en tom eller befintlig fil på det sätt som du är van vid. Klicka på Produkt till vänster under Microsoft Office Online och välj från katalogen över länkar till onlinemallar och kurser för att komma igång med en rivstart.

Börja med att klicka på Microsoft Office-knappenBild av knapp i fönstrets övre vänstra hörn. Klicka sedan på Nytt så att fönstret Nytt dokument öppnas i Word, fönstret Ny arbetsbok i Excel, fönstret Ny presentation i PowerPoint eller fönstret Komma igång med Microsoft Office Access i Access.

Sida 13 av 20FÖREGNÄSTA