Sida 15 av 20FÖREGNÄSTA

Arbeta mer effektivt med Office System 2007

Spela upp animeringen för att se hur man använder den interaktiva referensguiden för att hitta kommandot Infoga tabell i Word 2003, och sen för att se samma kommandos plats i Word 2007.

Det finns hjälp att tillgå om du inte hittar ett kommando.

För Word 2007, Excel 2007 och PowerPoint 2007 finns en visuell, interaktiv referensguide med vars hjälp du snabbt tar reda på var något finns. Länkarna till dessa guider finns i Snabbreferensen i slutet av kursen.

Du använder guiden genom att peka på ett kommando i Office 2003-programmet och får då veta var det finns i den nya versionen. Om du exempelvis vill hitta kommandot Infoga tabell i Word placerar du pekaren på kommandot Infoga i Word 2003 och klickar. Kommandots placering i Word 2007 visas då med hjälp av en animering. (Kommandot finns i gruppen Tabeller på fliken Infoga.)

Förutom att tillhandahålla direkt hjälp när du behöver det kan guiden också tjäna som ett utbildningsverktyg när du vill lära dig olika kommandons placeringar.

Klicka på Spela upp om du vill se hur den interaktiva guiden fungerar.

Sida 15 av 20FÖREGNÄSTA