Sida 18 av 20FÖREGNÄSTA

Arbeta mer effektivt med Office System 2007

Uppgradera en databas från en äldre version till Access 2007

När du har uppgraderat en databas från en äldre version till Access 2007 kan du inte längre öppna den i den äldre versionen.

Det nya filformatet i Access 2007, .accdb, stöder nya produktfunktioner, t.ex. datatypen bifogad fil, vilket gör att du kan lagra dokument och filer som komprimerade bilagor i databasen och fält med flera värden. Det medför att krypteringen kan förbättras och säkerheten och integriteten stärkas.

Kompatibilitet mellan versioner

När du skapar en ny databas i Access 2007 används automatiskt det nya filformatet .accdb. I tidigare versioner av Access användes filformatet .mdb. Du kan öppna och arbeta med MDB-filer i Access 2007, om de har sparats i Access 2003, Access 2002 eller Access 2000. De nya funktionerna i Access 2007 fungerar dock inte i MDB-filer. Om du vill kunna utnyttja de nya funktionerna måste du använda Spara som och konvertera databasen till ACCDB-format.

När du öppnar en databas i Access 2007 som har sparats i Access 95 eller Access 97 erbjuds du att uppgradera den till ACCDB-format. Om du inte tänker använda databasen i äldre Access-versioner (och om du inte använder replikering eller säkerhet på användarnivå) bör du uppgradera.

Viktigt!     Du kan inte öppna en databas i ACCDB-format i någon annan version av Access än Access 2007.

Snabbreferensen innehåller länkar till information om det nya filformatet i Access.

Sida 18 av 20FÖREGNÄSTA