Sida 16 av 20FÖREGNÄSTA

Arbeta mer effektivt med Office System 2007

Översikt över fördelarna med de nya filformaten: ökad säkerhet, färre filfel och reducerad filstorlek

Fördelarna med de nya filformaten.

Word 2007, Excel 2007 och PowerPoint 2007 har nu nya filformat. Det är en förändring som har flera orsaker, bland annat ökad säkerhet för filerna, minskad risk för filfel, reducerad filstorlek och nya funktioner.

Om du är intresserad av de tekniska detaljerna bakom de nya filformaten så bygger de på XML (Extensible Markup Language) och omfattar öppna Office XML-format.

Mer om det nya filformaten i Word, Excel och PowerPoint

  • Standardfilformatet för dokument, arbetsböcker och presentationer har nu fått tillägget ”x”, motsvarande XML-formatet. I Word sparas alltså ett dokument som standard med filnamnstillägget .docx i stället för .doc.
  • Detta gäller också om du sparar en fil som en mall: Till det gamla filnamnstillägget läggs ett ”x”, t.ex. .dotx i Word.
  • Om filen innehåller kod eller makron måste du spara den i det nya makroaktiverade filformatet. För ett Word-dokument blir det .docm, för en Word-mall .dotm.

Obs!     Det nya filformatet i Access har något annorlunda egenskaper. Mer information om detta kommer längre fram i kursen.

Sida 16 av 20FÖREGNÄSTA