Sida 12 av 20FÖREGNÄSTA

Arbeta mer effektivt med Office System 2007

Microsoft Office-knappen i Word och Excel

Microsoft Office-knappen i Word och Excel.

Microsoft Office-knappen Bild av knapp visas i det övre vänstra hörnet i flera Microsoft Office-program. Om du klickar på den hittar du den gamla Arkiv-menyns baskommandon som du använder när du ska öppna, spara och skriva ut dokument.

Men här får du dock tillgång till fler kommandon än på Arkiv-menyn, exempelvis en funktion som hjälper dig att kontrollera att Word-, Excel- och PowerPoint-filer inte innehåller privat information eller kommentarer. Mer information om den här funktionen får du under övningen i slutet av lektionen.

Microsoft Office-knappen leder också till programinställningarna som exempelvis styr stavningskontrollen.

Klicka på Excel-alternativ, Word-alternativ och så vidare längst ned på menyn, och klicka sedan på valfria kategorier i listan till vänster. I Excel kan du t.ex. klicka på Formler om du vill aktivera eller inaktivera R1C1-referenstypen. I Word kan du klicka på Språkkontroll om du vill aktivera eller inaktivera funktionen som kontrollerar stavningen medan du skriver.

I tidigare versioner av Office kunde du göra inställningar i dialogrutan Alternativ, som du öppnade på Verktyg-menyn. Många av dessa alternativ finns nu under Microsoft Office-knappen. De har alltså blivit synligare och fått en mer praktisk placering – de finns nära till hands när du börjar arbeta med såväl gamla som nya filer.

Sida 12 av 20FÖREGNÄSTA