Sida 2 av 36FÖREGNÄSTA

Arbeta mer effektivt med Outlook 2007

Bilder som visar det nya utseendet för Outlook


Första gången du skapar ett nytt meddelande (eller öppnar ett meddelande du tagit emot) i Outlook 2007, visas menyflikarna. Det är bandet som löper längst överdelen av fönstret.

Menyflikarna är en av de mest dramatiska förändringarna och ger Outlook ett helt nytt utseende. Men när du kommit igång kommer du att se att det inte bara är fernissa – menyflikarna gör det lättare och snabbare att göra saker.

Det är inte bara menyflikarna som är nya. Det finns många fler nyheter som hjälper dig att arbeta snabbare och mera effektivt, bl.a. Att göra-fältet, ny navigering i kalendern och ett nytt format för kontakter.

Obs!    Om du letar efter information om alla nya funktioner i Outlook, eller om du vill veta mer om skillnaderna mellan tidigare Outlook-versioner och den här versionen, kan du läsa Snabbreferensen i slutet av kursen. Där finns en lista över ytterligare resurser.

Sida 2 av 36FÖREGNÄSTA