Sida 14 av 20FÖREGNÄSTA

Arbeta mer effektivt med Office System 2007

Använda tangenttips när du vill ta bort rubrikformat i Word

Du kan använda tangenttips om du exempelvis vill ta bort ett rubrikformat i Word.
Bildtext 1 Tryck på ALT så att tangenttipsen visas.
Bildtext 2 Tryck sedan på W så att fliken Start markeras.
Bildtext 3 Tryck därefter på E för att markera knappen Radera formatering i gruppen Tecken och ta bort rubrikformatet.

Om du använder tangentbordet mer än musen är säkert de nya tangentbordsgenvägarna i Office 2007 av stort intresse för dig.

Med det nya menyfliksområdet följer också nya tangentbordsgenvägar. Varför? Eftersom den här förändringen innebär två stora fördelar jämfört med föregående versioner:

  • Tangentbordsgenvägar för alla knappar i menyfliksområdet.
  • För tangentbordsgenvägar krävs oftast färre tangenttryckningar.

Använda de nya tangentbordsgenvägarna

De nya tangentbordsgenvägarna kallas även tangenttips. Tryck på ALT så visas tangenttipsen.

Tangenttips visas för alla flikar i menyfliksområdet, alla kommandon på flikarna, verktygsfältet Snabbåtkomst samt Microsoft Office-knappen.

Tryck på tangenten för den flik som du vill visa. Då visas tangenttips för flikens knappar. Tryck sedan på tangenten för önskad knapp.

Vad gäller för de gamla tangentbordsgenvägarna?     Äldre tangentbordsgenvägar som inleds med CTRL fungerar fortfarande, och du kan använda dem som vanligt. Tangentbordsgenvägen CTRL+C kopierar fortfarande något till Urklipp och CTRL+V klistrar fortfarande in något från Urklipp.

Mer information finns i snabbreferensen i slutet av den här lektionen.

Sida 14 av 20FÖREGNÄSTA