Sida 3 av 20FÖREGNÄSTA

Arbeta mer effektivt med Office System 2007

Menyfliksområdets tre delar: Flikar, grupper och kommandon

De tre delarna i menyfliksområdet är flikar, grupper och kommandon.

Menyfliksområdet består av tre komponenter.

Bildtext 1 Flikar som visas överst i menyfliksområdet. Varje flik motsvarar viktiga uppgifter som du utför i ett visst program.
Bildtext 2 Grupper är uppsättningar av närliggande kommandon och visas på flikar. I dem har alla kommandon som du kan tänkas behöva för en viss typ av uppgift förts samman, och eftersom de hela tiden visas och är tillgängliga på skärmen får du värdefull hjälp i arbetet.
Bildtext 3 Kommandon har ordnats i grupper. Ett kommando kan vara en knapp, en meny eller en ruta där du anger information.

Hur kommer du igång? Börja med den första fliken.

Den första fliken i exempelvis Word 2007 är Start. Vanligtvis skriver du i Word och på fliken Start hittar du därför de kommandon som oftast används när du skriver dokument: kommandon för teckenformatering (i gruppen Tecken), alternativ för stycken (i gruppen Stycken) och textstilar (i gruppen Format).

Detsamma gäller för de övriga programmen i Office 2007. På den första fliken hittar du de kommandon som används för den viktigaste uppgiften i programmet. Den första fliken i Excel, PowerPoint och Access kallas också Start. I Outlook, när du skapar ett meddelande, är det fliken Meddelande.

Sida 3 av 20FÖREGNÄSTA