Sida 3 av 24FÖREGNÄSTA

Arbeta mer effektivt med Excel 2007

Fliken Start, gruppen Justera text och kommandot Radbyte

De tre delarna i menyfliksområdet är flikar, grupper och kommandon.

Det finns tre grundläggande delar i menyfliksområdet:

Bildtext 1 Flikar Det finns sju stycken utmed överkanten. Var och en representerar basuppgifter som du utför i Excel.
Bildtext 2 Grupper Varje flik innehåller grupper som visar relaterade objekt tillsammans.
Bildtext 3 Kommandon Ett kommando kan vara en knapp, en ruta där du skriver information eller en meny.

Hur kommer du igång? Börja från början, med den första fliken.

De viktigaste kommandona i Excel finns på den första fliken, fliken Start. Kommandona på den här fliken är de som Microsoft har identifierat som de vanligaste.

Kommandona Klistra in, Klipp ut och Kopiera placeras till exempel först på fliken Start, gruppen Urklipp. Därefter finns formateringskommandon i gruppen Tecken. Kommandon för att centrera och vänster- eller högerjustera text finns i gruppen Justering och kommandon för att infoga och ta bort celler, rader, kolumner och kalkylblad finns i gruppen Celler.

I grupper samlas alla de kommandon som du kan tänkas behöva för en viss uppgift, och de finns kvar genom hela uppgiften i stället för att döljas på menyn. Dessa viktiga kommandon visas ovanpå arbetsytan.

Här är ett exempel på hur praktiskt det är: Om du vill att text ska visas på flera rader i en cell, behöver du inte klicka på ett kommando på en meny, klicka på en flik i en dialogrutan och sedan välja ett alternativ i dialogrutan. Du behöver bara klicka på Radbryt textBild av knapp i gruppen Justering på fliken Start. Testa själv.

Sida 3 av 24FÖREGNÄSTA