Sida 17 av 21FÖREGNÄSTA

Arbeta effektivt med Access 2007

Microsoft Office-knappens meny och undermenyn Spara som med alternativ för uppgradering av tidigare filer till Access 2007

Se till att utnyttja fördelarna med det nya filformatet.

Om du vill skapa en kopia av en äldre databas för att göra den säkrare, kompaktare och lättare att återställa, om det skulle behövas, gör du så här: Klicka på Microsoft Office-knappenBild av knapp i Access 2007 och öppna den äldre databasen med kommandot Öppna. Klicka på knappen på nytt, peka på Spara som och klicka på Access 2007-databas. Ganska självklart, eller hur, och det är just vad det är tänkt att vara.

Sida 17 av 21FÖREGNÄSTA