Sida 4 av 36FÖREGNÄSTA

Arbeta mer effektivt med Outlook 2007

Fliken E-post, gruppen Grundläggande text, listan Teckensnitt


Vi ska förklara den grundläggande uppbyggnaden för att du lättare ska lära dig att använda menyflikarna:

Bildtext 1 Flikarna Menyflikarna består som namnet antyder av flera olika flikar. Här visas Meddelande-fliken. Varje flik associeras med olika aktiviteter som du gör i Outlook. På flikarna finns kommandon och knappar som du använt förut.
Bildtext 2 Grupper På varje flik finns flera grupper som visar relaterade objekt tillsammans. Grundläggande text är en grupp.
Bildtext 3 Kommandon Knappen Fetstil och listan Teckensnitt (som visar teckensnittet Calibri) är kommandon. Ett kommando är en knapp eller en ruta där du kan ange information eller en meny. De vanligaste kommandona, t.ex. Klistra in, har stora knappar.
Sida 4 av 36FÖREGNÄSTA