Sida 9 av 36FÖREGNÄSTA

Arbeta mer effektivt med Outlook 2007

Ett nytt e-postmeddelande som det visas när du trycker på ALT för att visa tecknen för tangentbordsgenvägar

Tryck på ALT för att visa tangentbordsgenvägarna. Tryck på den tangent som visas för rätt flik och tryck sedan på tecknet för det kommando som du vill använda.

Om du använder tangentbordsgenvägar i stället för en mus eller något annat pekdon, upptäcker du att vissa tangentbordsgenvägar är samma som förut medan andra har ändrats. I och med menyflikarnas inträde har kommandon flyttats till nya platser, vilket innebär att tangentbordsgenvägar som börjar med ALT förmodligen inte är likadana som i tidigare versioner. Tryck på ALT för att komma igång och tryck sedan på tecknet för det kommando som du vill använda.

Kommentarer    

  • Majoriteten av tangentbordsgenvägarna där CTRL används, t.ex. CTRL+N för Nytt, CTRL+C för Kopiera och CTRL+V för Klistra in, har inte ändrats.
  • Det finns en kurs speciellt för hur du använder tangentbordet för att komma åt menyer och kommandon. Mer information finns i Snabbreferensen.
Sida 9 av 36FÖREGNÄSTA