Sida 4 av 20FÖREGNÄSTA

Bekanta dig med Access 2007

Access-tabeller med relationer

Utnyttja data effektivt med relaterade tabeller.

Access är annorlunda eftersom du arbetar med relaterade tabeller. Det är utformat så att data i en tabell kan hittas och användas i en annan tabell. På så sätt behöver du inte skriva exempelvis namn på anställda eller projekt som du redan har lagrat när du håller reda på arbetsobjekt.

Det visas på bilden. Du anger en ny uppgift i tabellen Uppgifter. Du väljer även ett projektnummer i fältet Projekt, så att data från tabellen Projekt kan användas. I fältet Ägare i tabellen Projekt används dessutom data från tabellen Anställda, vilket innebär att både tabellen Uppgifter och tabellen Projekt "vet" vilken anställd som arbetet har tilldelats till. Du kan också se till vem arbetet har tilldelats. Tack vare relaterade tabeller är Access mer effektivt än listor eller kalkylblad.

Sida 4 av 20FÖREGNÄSTA