Sida 22 av 36FÖREGNÄSTA

Arbeta mer effektivt med Outlook 2007

Kommandot Svara i gruppen Svara för mottagna meddelanden


E-post handlar inte bara om att skicka meddelanden utan också om att ta emot och svara. När du svarar på ett öppet meddelande använder du knapparna i gruppen Svara på fliken Meddelande på menyflikarna.

Lägg märke till att vad som finns på menyflikarna för ett mottaget meddelande inte är samma som för ett nytt e-postmeddelande.

Sida 22 av 36FÖREGNÄSTA