Sida 15 av 20FÖREGNÄSTA

Bekanta dig med Access 2007

Formulär och rapport i Access 2007

Data blir lättare att läsa med formulär och rapporter i Access.

I föregående lektion fick du en introduktion till formulär och lärde dig hur du kommer igång med en ny databas. Nu kommer du att lära dig mer om formulär, samt om rapporter. Bilden visar ett formulär till vänster och en rapport till höger.

Formulär och rapporter presenterar data på ett effektivt sätt. Med formulär är det lättare att ange och arbeta med data, och med rapporter är det lättare att skriva ut och visa data.

Sida 15 av 20FÖREGNÄSTA