Sida 13 av 13FÖREGNÄSTA

Lär känna Excel 2007: Skapa din första arbetsbok

Klicka på Spela upp om du vill visa en snabb demonstration av hur du kan fylla i en dataserie, t.ex. årets månader.

Två tidsbesparande metoder för ifyllning av data i Excel:

Autofyll     Ange årets månader, veckans dagar, multipler om 2 eller 3 eller andra dataserier genom att skriva en eller flera poster och sedan utöka serierna.

Klicka på Spela upp om du vill se hur du gör.

Komplettera automatiskt     Om de första bokstäverna du skriver i en cell matchar en befintlig post i kolumnen fylls de återstående bokstäverna i automatiskt i Excel. Tryck på RETUR när bokstäverna har lagts till. Metoden kan användas för text och text med siffror men inte för enbart siffror eller för datum och klockslag.

Under övningen som följer kan du prova att skriva in data på de här två sätten.

Sida 13 av 13FÖREGNÄSTA