Sida 17 av 24FÖREGNÄSTA

Arbeta mer effektivt med Excel 2007

Fliken Sidlayout

Gör justeringarna av kalkylbladet på fliken Sidlayout innan du skriver ut.

Nu är det dags att skriva ut rapporten så att du kan ta med dig kopior till mötet.

När du arbetade i tidigare versioner av Excel, brukade du då växla fram och tillbaka mellan förhandsgranskningsvyn och normalvyn, och göra justeringar innan du skrev ut? Eller var du tvungen att göra flera försök innan kalkylbladet skrevs ut på önskat sätt?

I sidlayoutvyn kan du göra justeringarna av kalkylbladet och se ändringarna på skärmen innan du skriver ut. Klicka på fliken Sidlayout om du vill finjustera utskriftsalternativen.

Klicka på Orientering och markera sedan Stående eller Liggande i gruppen Utskriftsformat på den här fliken. I sidlayoutvyn ser du hur orienteringen ändras och hur informationen ser ut med de olika alternativen.

Klicka på Storlek medan du fortfarande arbetar i gruppen Utskriftsformat och välj pappersstorlek. Du ser resultatet från de olika alternativen när du väljer dem. Det du ser är det som skrivs ut.

Du får lära dig mer om kommandona på fliken Sidlayout under övningen.

Sida 17 av 24FÖREGNÄSTA