Sida 30 av 36FÖREGNÄSTA

Arbeta mer effektivt med Outlook 2007

Nytt meddelande med bild infogad i meddelandetexten, kommandot Bild på fliken Infoga är markerad


Det är lätt att skicka bilder infogade i meddelandetexten i stället för som bifogade filer. Detta gör du genom att:

Bildtext 1 Klicka på kommandot Bild på fliken Infoga
Bildtext 2 När du infogar en bild på det här sättet visas bilden ihop med meddelandetexten, som du ser här.

Obs!     När du infogar en bild i meddelandet lägger du till den som ett inbäddat objekt. Det innebär att bilden är en del av meddelandetexten. De som tar emot meddelandet måste kunna läsa HTML- eller RTF-meddelanden för att bilden ska visas.

Sida 30 av 36FÖREGNÄSTA