Sida 4 av 13FÖREGNÄSTA

Sökmappar: Det enkla sättet att hitta, läsa och ordna dina e-postmeddelanden

Kommandon för att skapa sökmappar: Arkiv, Nytt, Sökmapp; eller "Spara sökning som sökmapp" i sökfältet

Bildtext 1 Öppna Arkiv-menyn.
Bildtext 2 Spara en sökning från sökfältet.

Endast meddelanden som uppfyller särskilda villkor inkluderas i en viss sökmapp (alla olästa meddelanden visas exempelvis automatiskt i sökmappen Olästa meddelanden). Dessa villkor utgör sökmappens kriterier (de egenskaper hos ett meddelande som måste uppfyllas för att meddelandet ska visas i sökmappen).

När du skapar en sökmapp visas automatiskt nya meddelanden i mappen, förutsatt att de uppfyller mappens kriterier, vilket innebär att när du väl skapat den, kommer mappen kontinuerligt att uppdatera sig själv.

Du kan skapa en sökmapp på två sätt:

Från Arkiv-menyn Om du skapar en sökmapp från Arkiv-menyn kan du välja bland flera olika fördefinierade mappalternativ. Det här är den i särklass enklaste metoden om du vill skapa sökmappar eftersom Outlook uppmanar dig att ange kriterierna varefter sökmappen skapas automatiskt, baserat på de val du gjort.

Från sökfältet Om du väljer att använda sökfältet anger du villkoren för en sökning och klickar sedan på Sök nu för att visa meddelandena. Efter sökningen kan du välja att spara sökvillkoren som en sökmapp.

Obs!     Du kan också skapa en sökmapp från dialogrutan Avancerad sökning genom att klicka på Spara sökning som sökmappArkiv-menyn i dialogrutan.

Sida 4 av 13FÖREGNÄSTA