Sida 17 av 36FÖREGNÄSTA

Arbeta mer effektivt med Outlook 2007

Knappen Nytt, nytt e-postmeddelande, knappen Skicka markerad


Det är dags att skriva och skicka det första meddelandet i nya Outlook. Vad behöver du veta?

En del saker har ändrats

Det första du behöver veta är att du inte behöver veta något nytt för att komma igång. Det går fortfarande att göra på det gamla sättet, oavsett om du använde knappen Nytt eller tryckte på CTRL+N, så kan du göra som du alltid har gjort.

I det nya meddelandet behöver du orientera dig på menyflikarna. Fliken Meddelande, som visas överst, innehåller de kommandon och knappar som du oftast använder när du skapar och skickar meddelanden.

Använda andra flikar

Om du har svårt att hitta ett kommando eller en knapp kanske den finns på en annan flik. Om du t.ex. vill infoga en bild så att den visas ihop med meddelandetexten (och inte som en separat bilaga), måste du växla till fliken Infoga.

Obs!    Det här är inte helt nytt men det är ändå bra att känna till: Vissa grupper och knappar är bara tillgängliga när insättningspunkten är i meddelandets brödtext. Formateringskommandona på fliken Grundläggande text är t.ex. inte tillgängliga när insättningspunkten är i fältet Till eller Ämne. Om du vill använda formateringskommandona måste du flytta insättningspunkten till meddelandets brödtext.

Sida 17 av 36FÖREGNÄSTA