Sida 18 av 20FÖREGNÄSTA

Bekanta dig med Access 2007

Menyfliksområdet, fliken Skapa, kommandona Formulär och Rapport

Skapa enkelt.

Malldatabaserna i Access 2007 innehåller många formulär och rapporter som är utformade för alla typer av data. Om du behöver ett nytt formulär eller en ny rapport kan du skapa en när som helst.

På fliken Skapa i menyfliksområdet hittar du kommandon för alla typer av nya databasobjekt. Prova själv i övningen och läs mer i Snabbreferens.

Följande finns också i Snabbreferens:

  • Så här delar du Access 2007-filer med personer som använder en tidigare version av Access, samt
  • Så här säkerhetskopierar du Access 2007-filer.
Sida 18 av 20FÖREGNÄSTA