Sida 12 av 21FÖREGNÄSTA

Arbeta effektivt med Access 2007

Kommandot Formulär på fliken Skapa och Verktyg för formulärlayout med fliken Formatering

Skapa ett formulär på nolltid och formatera det som du vill.

Om du vill skapa ett nytt formulär i Access 2007 klickar du på fliken Skapa och sedan på Formulär. Enkelt! Det nya formuläret baseras på det databasobjekt som är öppet eller det som du har markerat i navigeringsfönstret.

Det nya formuläret öppnas i layoutvyn och i menyfliksområdet visas Verktyg för formulärlayout med två flikar: Formatering och Ordna. (Verktyg för formulärlayout visas endast när det kan användas.) Med hjälp av kommandona på flikarna kan du enkelt ändra utseendet på kontroller och etiketter, det knepiga är att veta när det är dags att sluta. Det bästa av allt är dock att du kan förhandsgranska ändringarna medan du gör dem. En ändring som du inte gillar ångrar du bara med hjälp av CTRL+Z eller knappen i verktygsfältet Snabbåtkomst Bild av knapp.

Sida 12 av 21FÖREGNÄSTA