Sida 11 av 21FÖREGNÄSTA

Arbeta effektivt med Access 2007

Menyn Tabellmallar på fliken Skapa

Det finns även mallar för tabeller.

Om du vill lägga till en tabell i databasen kan du på ett enkelt sätt göra det i Access 2007. Klicka på fliken Skapa så att olika grupper av kommandon visas, bland dem gruppen Tabeller. Det finns nämligen mallar även för tabeller i Access 2007. När du klickar på Tabellmallar så visas de. Genom att klicka på en tabellmall lägger du till den i databasen med lämpliga fält och datatyper. Du får prova på detta i övningen.

Sida 11 av 21FÖREGNÄSTA